English

Dutch-INCERT

Dutch-INCERT is een samenwerking van kenninstellingen om innovatief onderzoek op het gebied van elektrische mobiliteit tot stand te brengen en uit te voeren.