English
©Gazelle

Foto van de week | Provincie Gelderland legt speciale paden aan voor speed pedelecs

Foto's|Laatste update:

De provincie Gelderland heeft langs 16 provinciale wegen speciale wegvakken voor speed pedelecs gemaakt. Op deze wegvakken mag nu met de speedpedelec op het fietspad gefietst worden. Op de overige fietspaden is dit nog steeds verboden. Speed pedelecs mogen op de speciale wegvakken met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur rijden. Daarnaast mogen zij hier nog steeds ook de rijbaan op, met een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur. Traditionele bromfietsers blijven op de rijbaan.

De 16 fietspaden zijn herkenbaar aan het onderbord speed pedelecs toegestaan. De provincie start binnenkort een onderzoek naar de veiligheid en het weggebruik onder de speed pedelecers. Voor de speed pedelec gelden sinds 2017 dezelfde regels als voor bromfietsers. Dat betekent dat deze snelle elektrische fiets binnen de bebouwde kom op de rijbaan moet in plaats van het fietspad. In een aantal bebouwde kommen waar de provinciale weg doorheen gaat wil men de snelle elektrische fietsen toch op het fietspad. Dit heeft te maken met de bestaande inrichting en gebruik van de weg.

De provincie start binnenkort een onderzoek naar de veiligheid en het weggebruik onder de speed pedelecers. Onderzocht wordt of deze uitzonderingsmaatregel het gewenste effect heeft. Wanneer kiest de speedpedelec-rijder voor de rijbaan of het fietspad? Tot welk rijgedrag leidt dit? En welke consequenties dit heeft voor de eigen verkeersveiligheid en die van andere weggebruikers? Ook veel andere wegbeheerders (gemeenten en provincies) zijn benieuwd naar de effecten. Aangezien het aantal speed pedelecs nog beperkt is, hoopt het onderzoeksteam op zoveel mogelijk deelnemers onder hen.

‹ Naar overzicht

Publicatie van de maand | Verkoopaandeel elektrische auto's verdubbeld

In opdracht van het ministerie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) maandelijks een verkoopoverzicht samen voor elektrische voertuigen. Uit de meest recente cijfers blijkt dat het...
Publicatie van de maand|Laatste update:

2,5 keer zoveel elektrische scooters verkocht in 2018

Uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC blijkt dat over de eerste 9 maanden van 2018 in totaal 4.192 elektrische scooters zijn geregistreerd, bijna 2,5 keer als in dezelfde periode vorig jaar. In de eerste 9 maanden van 2017 verlieten 1.645...
Nieuws|Laatste update:

Foto van de week | Emco introduceert de Nova Sharing

Het Duitse familiebedrijf Emco startte 9 jaar geleden met de verkoop van elektrische scooters. Inmiddels ontwikkelt en fabriceert het zijn eigen producten en rijden er zo’n 10.000 op de Europese wegen. Onlangs introduceerde de onderneming zijn...
Nieuws|Laatste update:

Ecomobiel 2018: waterstof-elektrische auto's gaan hun plek veroveren

‘De toekomst in de automotive is elektrisch en waterstof elektrische mobiliteit zal een deel van die markt veroveren.’ Dit stelde Robert Dencher, voorzitter van het H2Platform tijdens het seminar Waterstof in Mobiliteit op de vakbeurs...
Nieuws|Laatste update:

Call Duurzame Living Labs voor transport en mobiliteit geopend

Onderzoeksconsortia kunnen tot en met 19 februari, 14.00 uur, voorstellen over living labs rond transport, bereikbaarheid en mobiliteit indienen bij NWO. In aanmerking komen voorstellen rond thema’s waarin maatschappelijke en wetenschappelijke...
Nieuws|Laatste update: