English
Via 4TU zetten de drie technische universiteiten zich gezamenlijk in voor versterking en bundeling van technologische kennis van de drie universiteiten met als doel voldoende...
De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging die met een unieke mix van beïnvloedende en dienstverlenende activiteiten de belangen van haar leden...
AutomotiveNL behartigt de belangen van de Nederlandse automotive industrie. Green Mobility, Smart Mobility, Manufacturing & Materials zijn de inhoudelijke focusgebieden....
BOVAG is een brancheorganisatie van 10.000 ondernemers die zich met mobiliteit bezighouden. Bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in personenauto’s,...
Vereniging DOET (Dutch Organisation for Electric Transport) is de branchevereniging op het gebied van elektrisch vervoer in Nederland. DOET vertegenwoordigt de gehele keten van...
Dutch-INCERT is een samenwerking van kenninstellingen om innovatief onderzoek op het gebied van elektrische mobiliteit tot stand te brengen en uit te voeren. Dutch-INCERT...
E-Flux: het meest flexibele beheersysteem voor laadpunten E-Flux biedt de meest onafhankelijke en flexibele laadoplossing aan. Want met ons beheersysteem voor laadpunten en...
Energie-Nederland is de belangenbehartiger van vrijwel alle energiebedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt. Energie-Nederland staat voor de belangrijke opgave om,...
kWh People is gespecialiseerd in recruitment, talentscouting, executive search en interim opdrachten voor functies op HBO en WO niveau binnen de energiesector. kWh People...
Natuur & Milieu zet zich met hart en ziel in voor een duurzame en gezonde wereld. Samen met mensen, bedrijven en overheden willen wij het verschil maken met schone energie,...
Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van alle energienetbeheerders, staat voor een veilig, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem, dat de transitie naar een duurzame...
Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) is een samenwerkingsverband van organisaties die betrokken zijn bij publiek laden van elektrisch vervoer in Nederland. Het...
De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. Met deelnemers...
RAI staat voor Rijwiel en Automobiel Industrie. RAI Vereniging behartigt de belangen van 700 fabrikanten en importeurs van personenauto’s en vrachtauto's,...
De VNA, Vereniging voor Nederlandse Autoleasemaatschappijen, is de branchevereniging voor leasemaatschappijen en maakt zich sterk voor een gezond ondernemersklimaat. De...
Samen met alle gemeenten staat de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG is een dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor opinievorming en...