English

NKL

Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) is een samenwerkingsverband van organisaties die betrokken zijn bij publiek laden van elektrisch vervoer in Nederland. Het NKL is in 2014 opgericht om de samenwerking tussen deze partijen te vergroten. Doel is met gezamenlijke projecten de kosten voor de publieke laadinfrastructuur te verlagen.

NKL Nederland

 

Vondellaan 162
3521 GH Utrecht
E. info@nklnederland.nl
I. www.nklnederland.nl