English

Energie-Nederland

Energie-Nederland is de belangenbehartiger van vrijwel alle energiebedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt. Energie-Nederland staat voor de belangrijke opgave om, namens de energiebranche, bij te dragen aan een toekomstgericht energiebeleid. Energie-Nederland werkt aan een (internationaal) energiebeleid dat tegemoet komt aan de prioriteiten en verwachtingen ten aanzien van de zekerheid, betaalbaarheid en verduurzaming van de energievoorziening.

Energie-Nederland

Lange Houtstraat 2
2511 CW  Den Haag
T. +31 (0)70 311 43 50
E. info@energie-nederland.nl
I. www.energie-nederland.nl