English

DOET

Vereniging DOET (Dutch Organisation for Electric Transport) is de branchevereniging op het gebied van elektrisch vervoer in Nederland. DOET vertegenwoordigt de gehele keten van één van de snelst groeiende sectoren van Nederland.

Nederland loopt voorop in de belangrijkste verandering die de mobiliteitssector de komende jaren tegemoet gaat. DOET streeft naar 100% elektrische mobiliteit opgewekt met duurzame energie, waarin innovaties groene groei versterken.

De leden van DOET zijn ondernemers (o.a. importeurs, retailers) en partijen die een centraal deel van hun activiteiten richten op elektrische mobiliteit en/of energietransitie als speerpunt in hun beleid hebben staan. Voor hen ontwikkelt DOET activiteiten op het gebied van netwerken, lobby, kennisdeling & subsidies en internationale samenwerking.

Vereniging DOET
Michel van Lindert

Vereniging DOET
Vondellaan 162
3521 GH Utrecht
E. info@doetdoet.nl
I. www.doetdoet.nl