English

AutomotiveNL

AutomotiveNL behartigt de belangen van de Nederlandse automotive industrie. Green Mobility, Smart Mobility, Manufacturing & Materials zijn de inhoudelijke focusgebieden. AutomotiveNL richt zich op innovatie, onderwijs en kennistransfer, validatie en internationalisering. AutomotiveNL heeft circa 170 leden variërend van industrie, overheid tot kennisinstellingen.

AutomotiveNL
Jan Wouters

Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
T.: +31 (0) 492 - 562 500
E. info@AutomotiveNL.com
I. www.automotivenl.com