©Martijn Beekman

Subsidie voor consumenten die nieuwe elektrische auto kopen blijft 2.950 euro

Nieuws|Laatste update:

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de subsidie voor consumenten die een nieuwe elektrische auto kopen of private leasen ook komend kalenderjaar 2.950 euro zal bedragen. De subsidie zou aanvankelijk verlaagd worden, maar vanwege de tegenvallende verkopen wordt de subsidie niet verlaagd.

Kamervragen
De staatssecretaris meldt dat de interesse voor Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) voor nieuwe particuliere elektrische auto’s in 2023 tegenvalt ten opzichte van voorgaande jaren. ‘In mijn recente antwoorden op Kamervragen van de leden Van Ginneken en Boucke (beiden D66) over de ingroei van elektrisch vervoer heb ik al mijn zorgen geuit over de negatieve ontwikkelingen van de Total Cost of Ownership (TCO) voor particuliere elektrische auto’s ten opzichte van auto’s met een fossiele verbrandingsmotor. Die verslechtert met name als gevolg van het ontbreken van een gewichtscorrectie in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor elektrische auto’s vanaf 2026 en de recent gestegen catalogusprijzen door de hoge inflatie.’

Brede groep
Heijnen stelt met die negatieve ontwikkelingen in het achterhoofd, te willen elektrisch rijden voor een brede groep mensen bereikbaar wordt. Het is weliswaar aan een nieuw kabinet om eventuele nieuwe stimuleringsmaatregelen te treffen voor de periode na 2025, maar tegelijkertijd wil ze binnen de mogelijkheden die ze wel heeft actie ondernemen.

‘Daarom heb ik besloten om binnen de bestaande regeling de geplande verlaging van het subsidiebedrag voor nieuwe auto’s in 2024 uit te stellen’, duidt Heijnen. ‘Met dit besluit draai ik de versnelde afbouw van 2021 terug naar de oorspronkelijke afbouwreeks die ten tijde van het publiceren van de regeling in 2020 werd aangehouden. Dat houdt in dat het subsidiebedrag voor nieuwe auto’s in 2024 niet daalt naar 2.550 euro maar blijft staan op 2.950 euro. Het subsidiebudget voor nieuwe elektrische auto’s dat dit jaar waarschijnlijk overblijft, gaat mee naar 2024 en komt dus niet te vervallen.’

Subsidie over
‘De oorspronkelijke gedachte achter de afbouw van het subsidiebedrag per nieuwe auto’s was de verwachting dat elektrische auto’s gaandeweg de looptijd van de regeling steeds goedkoper zouden worden en daardoor een lager subsidiebedrag per auto mogelijk was om de overstap de stimuleren’, schrijft Heijnen in haar brief aan de Tweede Kamer.

De uitputting van het subsidiebudget voor de nieuwe elektrische auto’s – 67 miljoen euro – komt eind dit jaar naar huidige verwachting uit op een onderuitputting van circa 35 procent. De staatssecretaris verwacht dat er circa 23,5 miljoen euro subsidie overblijft. Het subsidiebudget voor gebruikte elektrische auto’s – 32,4 miljoen euro – gaat naar verwachting wel op, te weten in de maand december.’

Aanvragen blijven achter
‘De SEPP-regeling was tot dit jaar erg succesvol voor zowel nieuwe als gebruikte personenauto’s’, duidt Heijnen. ‘In de voorgaande 3 jaren waren de jaarbudgetten voor nieuwe elektrische personenauto’s vroegtijdig uitgeput en in 2021 en 2022 ook die voor gebruikte auto’s. Particulieren, die voor subsidie in aanmerking wilden komen, moesten daarom wachten totdat er in een nieuw jaar weer subsidiebudgetten beschikbaar waren. Dat patroon is dit jaar voor de nieuwe auto’s sterk veranderd. Waar een soortgelijk budget vorig jaar eind mei al was uitgeput, blijven dit jaar de aanvragen sterk achter.’

Uitkomsten onderzoek
Om de redenen van de achterblijvende aanvragen voor nieuwe auto’s te achterhalen, is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de aankoopkosten de grootste rol spelen om (nog) geen elektrische auto te willen. Dit is vooral bij (potentiële) kopers van een tweedehandsauto de belangrijkste reden, ook wanneer het gaat om de vraag wat er moet veranderen alvorens men een elektrische auto wel zou overwegen. Bij (potentiële) kopers van een nieuwe auto spelen naast de aankoopkosten ook aspecten als actieradius en ten aanzien van opladen vaker ook een – doorslaggevende of grote – rol nu nog geen elektrische auto te willen.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral bij kopers van een nieuwe auto de mening over elektrisch rijden in de afgelopen 12 maanden veranderd is. Dit geldt voor 51 procent van deze groep, bij kopers van een tweedehandsauto is dat voor 33 procent het geval. Vooral de huidige hoge prijzen voor elektriciteit zijn hiervoor een reden.

Het volledige onderzoek is hier te raadplegen.

‹ Naar overzicht