Vereniging van Eigenaren (VvE)

Bewoners van een appartement die graag een laadpunt op hun parkeergelegenheid willen lopen regelmatig tegen verschillende problemen aan wanneer ze dit met hun Vereniging van Eigenaren (VvE) willen regelen. Hoe en waar doe je dat bijvoorbeeld in een parkeergarage? Wat is de beste optie en wat is een eerlijke verdeling van de kosten? Hoe kan het veilig, ook in geval van brand? Een goed plan voor de langere termijn maakt daarbij het verschil en scheelt onnodig uitzoekwerk en kosten voor mensen.

Speciale website
Er is informatie beschikbaar om bewoners en de VvE op weg te helpen. Al deze informatie staat op de website www.vveladen.nl. Op de website staat ook een brochure waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe een elektrisch rijder kan zorgen voor een eigen laadpaal via de VvE. Speciaal voor huurders van een sociale huurwoning is er het rapport Woningcorporaties en laadpunten met uitgebreide informatie. 

Nieuwe subsidie voor advies
De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) biedt vanaf 2023 de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen voor de advieskosten voor het aanleggen van 1 of meer oplaadpunten. Deze subsidie is bestemd voor Verenigingen van Eigenaars (VVE's), woonverenigingen en wooncoöperaties met een eigenparkeergelegenheid. Zij kunnen vanaf 23 januari 2023 tot en met 31 december 2023 subsidie aanvragen voor een oplaadpuntenadvies. De SVVE vervangt voor VvE’s de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE).

Zo’n 1,2 miljoen woningen in Nederland zijn aangesloten bij een VvE, dat is ongeveer 17 procent van alle woningen. Het kabinet wil het de bewoners van die huizen makkelijker maken om elektrisch te rijden. Daarom kunnen VvE’s vanaf nu met subsidie advies krijgen van een deskundige. Een oplaadpuntenadvies kan helpen om tot een afgewogen en positief besluit binnen een VvE te komen. Het kabinet werkt daarnaast aan het vereenvoudigen van regels.