Nederlandse kennis elektrisch vervoer geëxporteerd naar Duitsland

Nieuws|Laatste update:

Twee recent opgerichte Partners for International Business (PIB) - groepen bedrijven die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden - presenteren zich de komende tijd als Nederlands expertplatform van E-Mobilitybedrijven in Duitsland. Het gaat om de PIB Zuid- en West-Duitsland en de PIB Amsterdam/Berlijn.

De publiek-private samenwerkingsverbanden tussen de Nederlandse overheid en het Nederlands bedrijfsleven, stimuleren en zetten samenwerking op tussen de Nederlandse en Duitse E-Mobilitysector. Nederland is een Europese koploper en wil het verdienpotentieel benutten door samenwerking te zoeken met regio’s in Zuidwest-Duitsland en Berlijn. Het programma heeft inmiddels ruim 15 deelnemers en samenwerkingspartners, een combinatie van bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Duitsland heeft een enorme ambitie op het gebied van elektrische mobiliteit in de komende jaren. De plannen moeten leiden tot 1 miljoen elektrische voertuigen op de wegen in Duitsland in 2020. Omdat Nederland ten opzichte van Duitsland vooroploopt op het gebied van elektrische mobiliteit, is de kennis en ervaring in de uitrol en implementatie van elektrische mobiliteit uit te dragen in Duitsland.

Het PIB E-Mobility Zuid- en West-Duitsland werkt nauw samen met het Consulaat Generaal München, de Nederlandse Ambassade en RVO.nl om de komende 3 jaar de gehele Duitse E-Mobilitymarkt en initiatieven vanuit Nederland optimaal te kunnen bedienen. Thema’s waar de deelnemers van het programma op inspelen zijn:

De komende maanden presenteren de deelnemers van het programma zich op de volgende internationale evenementen:

  • Laadinfrastructuur / smart charging / snellaadnetwerken.
  • Nieuwe mobiliteitsconcepten.
  • Duurzame mobiliteit in steden, inclusief binnenstaddistributie, openbaar vervoer en Light Electric Vehicles.
  • EV-technologieontwikkeling- en integratie.

De komende maanden presenteren de deelnemers van het programma zich op de volgende internationale evenementen:

  • IAA Frankfurt 17-27 september 2015: deelname in de Innovationlane van de RAI / AutomotiveNL stand,
  • Ecomobiel Den Bosch 7-8 oktober 2015: deelname in de stand van de Nederlandse Rijksoverheid,
  • World Of Energy Solutions 12-14 oktober, 2015: deelname aan het matchmakingprogramma van Nederland / Provincie Brabant / EMobil Baden-Württemberg,
  • Ecartec Munchen 20-22 oktober, 2015: deelname vanuit het programma.
‹ Naar overzicht