Opladen van elektrische auto’s op de openbare weg: workshops op vakbeurs Ecomobiel

Nieuws|Laatste update:

Het aantal elektrische voertuigen op de Nederlandse snelweg groeit snel. Om deze groei verder door te kunnen zetten is het belangrijk dat de publiek toegankelijke laadinfrastructuur deze groei ondersteunt. Tijdens de vakbeurs Ecomobiel organiseren de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) op 6 en 7 oktober aanstaande een aantal workshops over dit onderwerp.

De uitrol van laadpalen dreigt echter achter te lopen bij het aantal elektrische voertuigen, omdat bedrijven nog onvoldoende kunnen verdienen aan de exploitatie van laadpalen in de openbare ruimte. Naar verwachting is dit over een aantal jaren anders en kunnen marktpartijen de uitrol van laadpalen oppakken en financieren.

Green Deal Laadinfrastructuur

Om de uitrol van publiek toegankelijke laadinfrastructuur voor elektrische auto’s verder te stimuleren ondertekende op 9 juni 2015 onder anders de VNG, provincies, Netbeheer Nederland en belangenorganisatie samen met het de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu de Green Deal Laadinfrastructuur. In deze Green Deal zijn acties vastgelegd die ervoor zorgen dat de kosten van een laadpaal omlaag gaan. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft de ministeries ondersteund bij de totstandkoming van de Green Deal en voert namens de Rijksoverheid een rijksbijdrage uit die beschikbaar gesteld wordt aan gemeenten om de uitrol van publieke laadpalen te realiseren.

Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL)

Daarnaast hebben de betrokken partijen het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) opgericht. Het NKL is het centrale aanspreekpunt voor innovatie rond publieke laadinfrastructuur en heeft als doel het elektrisch laden te vergroten en de kosten voor publieke laadinfrastructuur te verlagen.

In het NKL Kennisloket wordt alle informatie samengebracht. Tijdens de NKL Kennistour in het najaar brengt het platform de verzamelde kennis Nederland in. Allemaal met het doel ontwikkelingen te versnellen, vragen te beantwoorden, drempels weg te nemen, kosten te verlagen en zo te zorgen dat elektrisch rijden in Nederland zo snel mogelijk gemeengoed wordt.

Ecomobiel en publiek toegankelijke laadinfrastructuur

Tijdens Ecomobiel, de vakbeurs voor duurzame mobiliteit en mobiliteitsmanagement op 6 en 7 oktober 2015 in Den Bosch komen veel betrokken organisaties samen. Een ideale gelegenheid om in gesprek te gaan, informatie te delen, partijen samen te brengen en ideeën op te halen. Bezoek een van de workshops van NKL en RVO.nl over elektrisch vervoer en laadinfrastructuur. Meer informatie hierover vindt u op Ecomobiel.nl.

‹ Naar overzicht