©Martin Bergsma | Dreamstime.com

CE Delft: elektrische bestelwagen goed alternatief voor kleine dieselbestelauto

Nieuws|Laatste update:

Batterij-elektrische bestelwagens zijn een goed alternatief voor het meeste gebruik van de kleine dieselbestelauto. De actieradius en laadcapaciteit van de elektrische variant zijn voldoende en bovendien worden veel modellen geleverd met voldoende trekkracht. Dat concludeert CE Delft in de Marktverkenning zero-emissie-bestelauto’s die uitgevoerd is in opdracht van het ministerie van Financiën.

Belastingplan
In het Belastingplan 2023 heeft het kabinet geregeld dat de bpm-vrijstelling bij aanschaf van een bestelauto’s door ondernemers vanaf 1 januari 2025 wordt afgeschaft. Tegelijkertijd wordt de grondslag voor de bpm bij aanschaf van een bestelauto’s omgezet naar CO2-uitstoot. Deze maatregel zorgt dat ondernemers met een fossiel aangedreven bestelauto voortaan bpm verschuldigd zijn, afhankelijk van de CO2-uitstoot. De maatregel biedt daarmee een stimulans om te kiezen voor een bestelauto met een lagere of geen CO2-uitstoot zoals een batterij-elektrische bestelwagen.

Zelfde specificaties
De batterij-elektrische bestelauto’s zijn volgens het onderzoek verkrijgbaar met dezelfde specificaties – laadvolumes lengte, breedte en meest gangbare type opbouw en ombouw – als dieselbestelauto’s.

De grootste uitdaging bij batterij-elektrische bestelauto’s zit in de combinatie van laadvermogen en eventueel trekkracht aan de ene kant en actieradius aan de andere kant.  Batterij-elektrische varianten van kleine en extra grote bestelauto’s hebben voldoende actieradius en laadvermogen om voor een groot deel het gebruik van een dieselbestelauto te vervangen. Bij de middelgrote en grote bestelauto’s is de actieradius van de beschikbare modellen nog wat beperkt, en zullen ondernemers bij een zelfde leverings/routeplanning vaker overdag moeten bijladen, wat impact heeft op de kosten en het tijdbeslag.

Zelfde prijs
Batterij-elektrische bestelauto’s met een actieradius van 200 tot 300 kilometer zullen bij invoering van de CO2-afhankelijke bpm per 2025 volgens CE Delft bovendien een vergelijkbare bruto-catalogusprijs hebben als de dieselvariant. Voor batterij-elektrische bestelauto’s met een actieradius rond de 400 kilometer zal de catalogusprijs in veel gevallen 5.000 euro hoger liggen. Dit prijsverschil zal naar verwachting nog verder dalen komende jaren gezien de ontwikkeling dat tussen 2020-2023 de prijs van dieselmodellen licht is toegenomen, terwijl de batterij-elektrische varianten juist in prijs zijn afgenomen.

De volledige marktverkenning van CE Delft is hier te raadplegen.

‹ Naar overzicht