Publicatie van de maand | Handreiking kosten (elektrische) personenauto's

Publicatie van de maand|Laatste update:

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft voor de autobranche is een nieuwe handreiking opgesteld die de totale kosten van verschillende types personenauto’s beter in beeld brengt. De handreiking is bestemd voor vakspecialisten in de autobranche om consumenten beter te informeren. onder meer over elektrisch rijden.

Batterij, benzine en diesel
De handreiking maakt het mogelijk om op hoofdlijnen de Total Cost of Ownership (TCO) te berekenen. De TCO is het totaalbedrag aan kosten voor de aanschaf en het bezit van een product of dienst gedurende 4 jaar.

Met de handreiking is het mogelijk de TCO te berekenen van auto’s met de 3 meest voorkomende aandrijvingen: batterij elektrisch (BEV), benzine en diesel. Deze handreiking wordt halfjaarlijks geüpdatet met de meest actuele waarden en aannames. Nauwkeurige vergelijking De berekening gaat uit van gemiddelden en standaardwaarden. Door die aan te vullen met het specifieke gebruik − zoals het aantal kilometers per jaar of de mogelijkheid om thuis op te laden − is het ook mogelijk een nauwkeuriger vergelijking te maken.

Formule E-Team
De handreiking, die hier is te downloaden, is het product van de samenwerking tussen diverse partijen uit het Formule E-Team (FET). De leden van het FET werken aan de bevordering van elektrisch rijden, waaronder de afspraken over elektrisch vervoer die in het Klimaatakkoord zijn gemaakt. Het FET is een publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

‹ Naar overzicht