©Ruud Morijn | Dreamstime.com

Nieuw onderzoek maakt mogelijkheden waterstof voor landbouwwerktuigen inzichtelijk

Publicatie van de maand|Laatste update:

Nieuw onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft inzicht in de mogelijkheden voor verduurzaming van landbouwwerktuigen met behulp van waterstof. Het rapport ‘Verduurzaming Landbouwwerktuigen: Routes voor de Transitie’ kijkt naar de kansen en knelpunten voor duurzame landbouwwerktuigen. Ook doet het aanbevelingen voor de transitie hiernaartoe. Het onderzoek ondersteunt de ontwikkeling van fossielvrije landbouwmachines en bevordert de aanschaf en het gebruik hiervan.

5 routes
Het rapport bespreekt 5 routes die kunnen bijdragen aan fossielvrije landbouwwerktuigen, namelijk: hernieuwbare brandstoffen, batterij-elektrisch, waterstof-elektrisch, robotisering en gedragsverandering.

Een van de routes is waterstof, met de brandstofcel en verbrandingsmotor als opties.

Brandstofcel
Een brandstofcel zet waterstof om naar elektriciteit. Door waterstof te produceren met groene stroom, komt er geen CO2 of stikstof vrij tijdens het gebruik van de machine.

Er zitten verschillende voordelen aan de brandstofcel. Zo kan de boer de waterstof zelf opwekken op het erf. Ook zijn er weinig technologische beperkingen aan de brandstofcel. Verder vervangt een tractor met brandstofcel de dieselvariant bijna een-op-een. Waterstof als energiedrager levert namelijk genoeg vermogen om alle werkzaamheden uit te voeren en tanken gaat snel. De brandstofcel brengt volgens het onderzoek ook uitdagingen met zich mee, vooral op financieel vlak. Een tractor met brandstofcel is duur en de operationele kosten van – groene – waterstof zijn hoog, waardoor er weinig vraag naar is. Hierdoor investeren grote bedrijven weinig in de ontwikkeling. Verder is er vaak geen waterstofinfrastructuur op en rondom agrarische bedrijven, wat voor een hoog financieel risico zorgt.

Toekomst
Het rapport doet verschillende aanbevelingen over de waterstofroute. Deze gaan vooral over de brandstofcel, omdat die keuze een stuk efficiënter is dan de gasmotor.

  • Investeer in kennisontwikkeling en -verspreiding over de brandstofcel.
  • Onderzoek hoe de brandstofcel zich verhoudt tot de omstandigheden van een agrarisch bedrijf.
  • Onderzoek het gebruik van een machine met een brandstofcel én een elektrolyser.
  • Steun experimenten over de machine en de opwek van waterstof financieel.
  • Leid voldoende personeel op dat een tractor met brandstofcel kan onderhouden.

Het rapport is inmiddels aan de Tweede Kamer aangeboden en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nu aan de vervolgstappen.

Lees het volledige onderzoeksrapport hier.

‹ Naar overzicht