©Tealsuns | Dreamstime.com

Publicatie van de maand | Evaluatie Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren

Publicatie van de maand|Laatste update:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Subsidieregeling  Elektrische  Personenauto's  Particulieren (SEPP) laten evalueren.

Regeling voldoet in de basis
Het antwoord op de hoofdvraag van deze tussenevaluatie – ‘Voldoet de SEPP-regeling vooralsnog aan het gestelde doel en waar kan eventueel nog verbetering op plaatsvinden?’ – kan wordt positief beantwoord.

De regeling verkleint volgens het onderzoek het prijsverschil tussen een elektrische personenauto en een personenauto op fossiele brandstof waardoor de keuze voor een elektrische personenauto in de kleinere en compacte middenklasse wordt gestimuleerd. Gemiddeld is een elektrische personenauto in het A- tot en met C-segment nog tussen de 7.000 en 16.000 euro duurder dan een vergelijkbare auto op benzine in 2020. Wel kan geconstateerd worden dat de vraag naar subsidie voor nieuwe elektrische personenauto’s groter is dan de beschikbare jaarlijkse subsidiebudgetten voor 2020 en 2021.

Hierdoor is voor een groot deel van 2021 de regeling stil kom te liggen. Ook voor gebruikte elektrische personenauto’s was het jaarbudget in 2021 niet toereikend. De sector geeft aan last te hebben van deze stop & go-effecten en ook particulieren klagen over het feit dat regeling meer kenmerken van een loterij heeft gekregen dan dat het een stabiele regeling is waarop zij kunnen vertrouwen als zij een overstap naar elektrisch overwegen.

Download het volledige rapport hier.

‹ Naar overzicht