©NAL

Publicatie van de maand | Kennis- en actieagenda Logistieke Laadinfrastructuur

Publicatie van de maand|Laatste update:

‘Op weg naar passende laadinfrastructuur voor de logistieke sector’. Dat is de titel van de Kennis- en actieagenda Logistieke Laadinfrastructuur, die op het Future of Charging Symposium 2021 is gelanceerd.

Kennisagenda
‘Deze kennisagenda laat zien voor welke uitdagingen we nú staan, op weg naar zero-emissie- logistiek’, aldus Robert van den Hoed, voorzitter van de werkgroep Logistiek van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). In de kennisagenda staan de belangrijkste acties die nodig zijn om passende laadinfrastructuur voor de logistiek te realiseren. Passend in de zin van: de juiste laadinfrastructuur op de juiste locatie op het juiste tijdstip. Het hele plaatje moet kloppen. Als dat lukt, dan hebben we belangrijke randvoorwaarden gecreëerd voor de logistieke sector om de stap naar een elektrische aandrijving te maken.’

Dubbelingen
De werkgroepvoorzitter is verheugd dat de agenda er ligt. ‘Bij de logistieke sector, commerciële aanbieders van laadinfrastructuur en beleidsmakers leefden veel vragen: wie pakt dit op, wie neemt de regie, hoe voorkomen we dubbelingen? Nu hebben we een centrale plek; een state-of-the-art overzicht van de urgente vragen. Ik ben er trots op dat we met álle stakeholders – overheden maar ook commerciële aanbieders – tot deze lijst zijn gekomen. En dat we een organisatie hebben opgezet om de agenda continu te upgraden. Dat geeft slagkracht, zodat we de agenda ook kunnen uitvoeren’.

Uitvoering
De agenda maakt ook inzichtelijk wie wat doet. Van den Hoed: ‘De NAL werkgroep Logistiek richt zich puur op de laadinfrastructuur. Niet op “de wielen” of subsidieregelingen voor elektrische voertuigen. Aan die heldere afbakening was behoefte. Nu weet iedereen waar we de komende jaren aan werken.’

De agenda is een feit, de organisatie staat paraat, hoe nu verder? ‘Op naar de uitvoering!’, antwoordt de werkgroepvoorzitter. ‘En daar zijn we nu al mee bezig. De kennisagenda bevat 5 actielijnen met een set van concrete en praktische onderzoeken en op te leveren producten, een en ander mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Diverse onderzoeken zijn al gestart. Een voorbeeld is een methodiek om de laadvraag op bedrijventerreinen te achterhalen. Of de basisset eisen waaraan snellaadinfrastructuur moet voldoen. Stuk voor stuk onderzoeken waarvan de sector zegt: dit moeten we nú weten om stappen te zetten. En dat is precies de kracht van deze agenda.’  

Download het volledige rapport hier.

‹ Naar overzicht