Publicatie van de maand | Kansen voor tweede leven van autobatterijen

Publicatie van de maand|Laatste update:

DNV heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onderzoek gedaan naar de kansen voor een tweede leven van autobatterijen. Dit is van belang, omdat met de energietransitie meer mogelijkheden voor de opslag van elektriciteit nodig zijn. Autobatterijen die niet meer voldoen voor gebruik in een elektrische auto kunnen een tweede leven krijgen als stationaire batterij. Dit is een volgende stap in de circulariteit om de batterijen optimaal te benutten.

Meest kansrijke toepassing
DNV ziet voor batterijen van elektrische auto’s de volgende zaken als meest kansrijke toepassing voor een tweede leven: systeemdiensten voor het elektriciteitsnet, noodstroomvoorziening, energieopslag achter de meter voor bedrijven en mobiele stroomvoorzieningen.

DNV identificeert een aantal uitdagingen en belemmeringen bij het ombouwen van gebruikte autobatterijen naar de toepassing van stationaire batterijen. Deze liggen met name bij de partij die zich bezighoudt met het ombouwen en testen van de gebruikte batterijen. Uitdagingen zijn onder andere de beschikbaarheid van data uit het batterijmanagementsysteem (bms), het demonteren van de batterij en de veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden bij het ombouwen van de batterij. Tegelijk zijn er op dit moment nog weinig batterijen beschikbaar voor een tweede leven, waardoor schaalgrootte ontbreekt.

Kosten reduceren
Onder andere deze uitdagingen en belemmeringen zorgen nu voor relatief hoge kosten. De onderzoekers komen daarom tot een aantal aanbevelingen om de kosten te reduceren. Dit zijn onder andere standaardisering, het al in het ontwerp van de batterij rekening houden met hergebruik, het toegankelijk maken van data, het neerleggen van risico’s bij de juiste partijen en kennisdeling op het gebied van technische en veiligheidsuitdagingen.

Relevant is de Batterijenverordening van de Europese Unie die momenteel wordt vormgegeven en beoogt het hergebruik en recycling van batterijen te vergemakkelijken. Voor het succes van hergebruik van autobatterijen is de kostenreductie van belang, omdat anders nieuwe batterijen worden ingezet. Ook de mate waarin garantie gegeven kan worden op gebruikte batterijen is van belang bij hergebruik. Een tweede leven van batterijen biedt waarde vanuit duurzaamheidsoogpunt, omdat de levensduur zo wordt verlengd.

Download hier de publicatie van DNV.

‹ Naar overzicht