©Jacek Sopotnicki | Dreamstime.com

Publicatie van de maand | Trendrapport Nederlandse markt personenauto’s (editie 2023)

Publicatie van de maand|Laatste update:

De nieuwste editie van het trendrapport Nederlandse markt personenauto’s geeft inzicht in de ontwikkelingen van het aanbod, de in-, door- en uitstroom en het wagenpark van personenauto’s. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan volledige elektrische personenwagens (bev's) en de bijbehorende elektrische laadinfrastructuur. 

Dalende nieuwverkopen
Hoewel het aantal nieuwverkopen afgelopen kalenderjaar met ruim 300.000 meer dan de helft (56 procent) van de instroom bedroeg, neemt dit aantal sinds 2019 steeds verder af. Deze daling speelt zich vooral af in de zakelijke deelmarkt. De nieuwverkopen in het afgelopen jaar betroffen voor bijna een kwart bev’s; te weten 70.000 auto’s.

Tegelijkertijd worden er nauwelijks nog dieselauto’s verkocht en is het toegenomen marktaandeel van bev’s vrijwel geheel ten koste gegaan van benzineauto’s. Nieuwe bev’s werden eerder vooral zakelijk gekocht, maar het aantal bev-nieuwverkopen in de zakelijke markt daalt. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn volgens de auteurs de afbouwende bijtellingsvoordelen. Het aantal en aandeel in de particuliere markt neemt daarentegen toe. 

Download het volledige rapport hier.

‹ Naar overzicht