©Robert van 't Hoenderdaal | Dreamstime.com

Truckalliantie presenteert onderzoek naar financiering emissievrije vrachtwagens

Publicatie van de maand|Laatste update:

De European Clean Trucking Alliance (ECTA) heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd over de uitdagingen waarmee de logistieke sector wordt geconfronteerd bij de financiering van de overgang naar emissievrije vrachtwagens. De logistiek wordt volgens de onderzoekers geconfronteerd met hoge aanloopkosten van de voertuigen en de bijbehorende laad- en tankinfrastructuur. De studie identificeert de belangrijkste financieringsbehoeften en belemmeringen van de logistieke sector en stelt oplossingen voor.

Politieke omstandigheden
Het rapport heeft verschillende financieringsmechanismen onderzocht die beschikbaar zijn voor verladers, vervoerders en logistieke bedrijven voor de overstap naar emissievrije trucks.

In het algemeen geldt volgens de onderzoekers dat door de overheid ondersteunde mechanismen zoals subsidies en belastingvoordelen geschikt zijn om de transitie te ondersteunen. Tegelijkertijd worden deze ondermijnd door de beperkte toegankelijkheid en/of beschikbaarheid in verband met veranderende politieke omstandigheden.

Kredietgaranties
Kredietgaranties en collectieve koopovereenkomsten zijn volgens de studie relevante mechanismen om het risico van de initiële investering te verminderen. Garanties zouden in de ogen van de onderzoekers een belangrijke rol kunnen spelen bij het minimaliseren van de risico’s in verband met de restwaarde van emissievrije trucks.

Om die reden zijn ook leasemodellen geschikt om de invoering van emissievrije trucks te ondersteunen, maar die worden wel geplaagd door de onzekerheden rond de restwaarde van de voertuigen.

15 aanbevelingen
In totaal doen de onderzoekers 15 aanbevelingen om de uitrol van emissievrije trucks te versnellen: van het verbeteren van overheidsinterventies en het versterken van overheidstoezeggingen zoals subsidies en belastingvoordelen tot het minder risicovol maken van investeringen en onzekerheden over de restwaarde aan te pakken.

Het volledige onderzoek is hier te downloaden.

‹ Naar overzicht