Formule E-Team

 • iedereen (publiek zichtbaar)

image

De Rijksoverheid wil Nederland profileren als koploper op het gebied van elektrisch vervoer en kansen voor groene groei benutten. Het Formule E-Team (FET) is door het Rijk enkele jaren geleden ingesteld om de ontwikkelingen rond elektrisch vervoer te bevorderen. In 2020 willen het kabinet en de marktpartijen in Nederland 200.000 elektrische voertuigen op de weg hebben. Streven van de markt is om in 2050 ieder personenvoertuig een elektrische aandrijflijn te laten hebben.

Het FET is een publiek-private samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid en kent een grote diversiteit aan leden. Het FET zorgt ervoor dat elektrisch rijden zich in Nederland verder ontwikkelt en aansluit bij ontwikkelingen in het buitenland en bij kansen voor groene groei. De afspraken over dit alles zijn vastgelegd in een zogenaamde Green Deal. Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en derde partijen waarbij de overheid probeert de knelpunten weg te nemen bij duurzame plannen.

Actieplan
Het FET heeft een plan van aanpak opgesteld voor 2014 en 2015 (download hier). In het plan staan de speerpunten die het FET wil aanpakken. In een aanvullend actieplan heeft het FET concrete actiepunten en werkgroepen uitgewerkt.

De belangrijkste ambities van het FET voor 2014 en 2015 zijn:

 1. Het verhogen van het aantal elektrische voertuigen door:
  a. inhoudelijke inbreng in de Autobrief II;
  b. langetermijnonderzoek naar een nieuw fiscaal systeem;
  c. het opstellen van een roadmap voor de consumentenmarkt;
  d. een halfjaarlijkse marktanalyse om te bepalen of doelen bereikt worden en aanvullende acties nodig zijn;
  e. het stimuleren van een markt voor zero emissie-voertuigen.
 2. Het vergroten van het aantal elektrisch gereden kilometers door plug-in hybrides.
 3. Het ontwikkelen van een sluitende business case voor publieke laadinfrastructuur.

Uitvoering actieplan
Het FET voert het actieplan uit in overleg met het Rijk en met ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De aanpak van het FET bestaat uit adviezen, netwerken, kennisoverdracht en het ondersteunen van projecten of het instellen van tijdelijke werkgroepen.

Werkgroepen
Op dit moment zijn binnen het FET de volgende (werk)groepen actief om de plannen in de praktijk gestalte te geven:

 • Stuurgroep plug-in hybride elektrisch vervoer (PHEV): het doel van deze stuurgroep is het aandeel elektrisch gereden kilometers door plug-in hybride in Nederland te vergroten. Onderdeel hiervan is een plug-in coalitie van koploperbedrijven die hiertoe (financiële) maatregelen neemt, zoals het ontzorgen van berijders.
 • Werkgroep communicatie: communicatiemedewerkers van alle leden van het FET werken binnen deze werkgroep samen aan een corporate story, een congres, brochures en de website NederlandElektrisch.nl.
 • Werkgroep veiligheid: deze werkgroep voedt overheidsdiensten en marktpartijen met informatie over de veiligheid van elektrisch vervoer.
 • Werkgroep batterijen: deze werkgroep houdt zich bezig met het agenderen en afstemmen van ontwikkelingen in Nederland op het gebied van batterijtechnologie. 
 • Werkgroep Light Electric Vehicles (LEV): deze: werkgroep ondersteunt initiatieven die nieuwe soorten voertuigen – tussen een fiets en auto in – met elektrische ondersteuning op de markt willen brengen.
 • Werkgroep consumentenmarkt elektrische auto’s: deze werkgroep werkt aan een roadmap om de kansen en knelpunten inzichtelijk te maken van de consumentenmarkt voor elektrisch vervoer.

Brandstofvisie
Staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu nam in juni 2014 de Duurzame Brandstofvisie met LEF (download hier) in ontvangst. Het FET en individuele partijen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het deelrapport Wegvervoer Duurzaam Elektrisch, dat een belangrijke bouwsteen vormt voor de Brandstofvisie. In het rapport is onder meer te lezen dat in 2050 elk personenvoertuig een elektrische aandrijflijn heeft. Verder wordt in het deelrapport gesteld dat met elektrische mobiliteit in 2030 19 procent CO2-reductie tank-to-wheel mogelijk is, oplopend tot 61 procent in 2050.

Voortkomend uit de Duurzame Brandstofvisie met LEF zijn door het Formule E-Team en haar leden in het voorjaar van een 2015 een statusdocument en actieagenda opgesteld. Beide documenten zijn te downloaden: het ‘Statusdocument Wegverkeer Elektrisch Vervoer 2015-2020’ en de ‘Actieagenda Wegverkeer Elektrisch Vervoer 2015-2020’.

Leden FET

 • Bert Klerk (Voorzitter)
 • Viviënne Tersteeg (secretaris, RVO.nl)
 • 3TU
 • ANWB
 • AutomotiveNL
 • BOVAG
 • De Groene Zaak
 • Energie-Nederland
 • Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu (toehoorder)
 • Netbeheer Nederland
 • RAI Vereniging
 • Vereniging DOET
 • Stichting Natuur en Milieu
 • Stichting Zero Emissie Busvervoer
 • VNA
 • VNG

In contact komen met het FET? Stuur een e-mail naar de FET-secretaris.