©Andrew Balcombe | Dreamstime.com

Model-beleidsdocument voor laadpunten bij woningcorporaties beschikbaar

Nieuws|Laatste update:

Met financiering van de gemeente Amsterdam hebben 4 Amsterdamse woningcorporaties de afgelopen 2 jaar gewerkt aan een laadpuntenbeleid voor elektrische voertuigen. Zij hebben besloten het model-beleidsdocument publiek te delen. Collega-corporaties en verhuurders kunnen hiermee hun laadpuntenbeleid opstellen of verbeteren. 

Handvatten
De groep elektrisch rijders groeit steeds verder. De Autoriteit Woningcorporaties heeft onlangs nog bevestigd dat corporaties hier een rol in hebben. Corporaties zijn een belangrijke speler in eigen garages, en in garages van VvE’s waarin ze groot-eigenaar zijn. Met name in VvE’s spelen veel vragen, omdat onder eigenaar-bewoners het percentage elektrische auto’s snel toeneemt. Het is van belang zodanig te investeren dat er veilig geladen kan worden, kosten gemakkelijk afgerekend kunnen worden, en de installaties uitbreidbaar zijn als steeds meer mensen elektrisch gaan rijden.

Samen hebben partijen bureau Huur & Energie Consult opdracht gegeven om handvatten aan te reiken hoe laadpunten op een veilige manier kunnen worden toegepast en welk model waar past.

VvE’s
Het rapport is een aanvulling op het rapport ‘Woningcorporaties en laadpunten: antwoorden op nieuwe vragen’ uit 2020. Hier wordt specifiek ingegaan op de te maken keuzes bij parkeergarages en VvE’s. Het rapport heeft de vorm van een model-beleidsdocument, dat corporaties zelf kunnen vullen.

De 4 Amsterdamse corporaties zijn bezig het beleid vast te stellen, in 2022/2023 worden de eerste projecten verwacht. Maarten Corpeleijn van Huur & Energie Consult leidde het project. ‘Het is zaak dat corporaties en VvE’s de elektrisch rijders gaan bedienen. We komen nu al in veel VvE’s waar elektrisch rijders zelf maar iets zijn gaan regelen, al dan niet met toestemming van een VvE-bestuur. Vaak is dit een eigen laadpunt met een dure lange kabel naar de collectieve meterkast, geen begrenzing van de laadcapaciteit, geen automatische afrekening van kosten, niet altijd brandveilig. Of onveilig laden direct uit een stopcontact. Als corporatie en VvE heb je belang bij een collectieve oplossing die goedkoop, veilig, uitbreidbaar en afrekenbaar is. Omdat de stroom van het complex goedkoper is dan buiten, is er ook gewoon geld mee te verdienen. Met dit publieke rapport kunnen corporaties direct keuzes maken, en proactief het gesprek aangaan met VvE’s. Hoe langer je daarmee wacht, des te meer problemen je krijgt omdat elektrisch rijders logischerwijs zelf maar iets gaan doen.’

Het rapport is hier te downloaden en het bericht van de Autoriteit Woningcorporaties over investeringen door corporaties is hier te vinden.

‹ Naar overzicht