Formule E-Team: bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid werken samen aan elektrisch vervoer

Het Formule E-Team (FET) is een publiek-private samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden en kent een grote diversiteit aan leden: 4TU, ANWB, AutomotiveNL, BOVAG, ElaadNL, Interprovinciaal Overleg (IPO), ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Natuur en Milieu, Nationaal Kennisinstituut Laadinfrastructuur (NKL), Nederlandse Vereniging Voor Duurzame Energie (NVDE), RAI Vereniging, Vereniging DOET, Vereniging Elektrische Rijders (VER), Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Financiën en het NLHydrogen zijn agendaleden. Nancy Kabalt-Groot is voorzitter en Hielke Schurer en Jaap van Tiggelen (RVO.nl) zijn secretaris.

Het FET is door het Rijk ingesteld om:

  1. de Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te adviseren over de uitvoering van het beleid voor elektrisch vervoer;
  2. het bevorderen van elektrisch vervoer, waaronder kennisontwikkeling, kennisdeling, informatieverstrekking, en het bevorderen van de uitrol van elektrisch vervoer, voertuigen, oplaadinfrastructuur en inpassing in het elektriciteitsnet en;
  3. het bevorderen van groene groei en export van zowel producten als diensten met relatie tot elektrisch vervoer.

De leden van het FET werken aan de bevordering van elektrisch rijden, waaronder de afspraken over Elektrisch Vervoer die in het Klimaatakkoord zijn gemaakt. De acties op het gebied van laadinfrastructuur worden uitgevoerd onder de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Werk- en stuurgroepen
Op dit moment werken de leden van het FET in de volgende werkgroepen samen:

  • Werkgroep communicatie - Communicatiemedewerkers van de leden van het FET ondersteunen door krachtenbundeling de FET ambities, onder andere via de website www.nederlandelektrisch.nl.
  • Stuurgroep Internationalisering - Vertegenwoordigers van internationaal actieve brancheorganisaties en overheidsorganisaties geven de gezamenlijke inzet vorm en stemmen activiteiten af, zodat het Nederlandse bedrijfsleven zo goed mogelijk wordt ondersteund bij hun internationale activiteiten. Een afwegingskader (op landen en thema’s) is ontwikkeld om keuzes te kunnen maken.

Nationale Agenda Laadinfrastructuur

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur is een meerjarige beleidsagenda met daarin de ambities en de acties voor de ontwikkeling van laadinfrastructuur in Nederland. Het doel is hierbij om voldoende laadinfrastructuur te realiseren voor alle elektrische auto’s. Het gaat dus om personenauto’s maar ook om bestelauto’s, vrachtauto’s, doelgroepenvervoer en (OV-)bussen. De FET-voorzitter neemt deel aan de stuurgroep en er zijn diverse werkgroepen die zorgen voor de uitwerking van de NAL. Hierbij zijn verschillende FET-leden betrokken.

In contact komen met het FET? Stuur een e-mail naar het FET-secretariaat.