English

Reactie Formule E-Team op kabinetsvoorstel Klimaatakkoord: teleurgesteld over neerwaarts bijgestelde handelingsperspectief

Nieuws|Laatste update:

Het Formule E-Team (FET) is ingesteld om elektrisch vervoer te bevorderen en de Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te adviseren over het beleid voor elektrisch vervoer. Het kabinet heeft het FET verzocht een pakket te formuleren waarmee én het doel uit het Regeerakkoord voor 100 procent zero-emissienieuwverkoop in 2030 behaald kan worden én een substantiële bijdrage wordt geleverd aan de beoogde CO2–reductie van 7,3 megaton.

Deze handschoen heeft het FET met veel inzet en enthousiasme opgepakt en is binnen de door het kabinet gedefinieerde uitgangspunten aan de slag gegaan. Het door ons samengestelde pakket aan maatregelen leidt tot 65 procent elektrische nieuwverkoop in 2030 wat ongeveer 1,4 miljoen batterij-elektrische auto’s zijn en een CO2–reductie van 2,3 megaton. Uit de nu gepubliceerde voorstellen blijkt dat die doelen bij lange na niet gehaald gaan worden en dat de kaders op basis waarvan het FET voorstellen moest doen door het kabinet eenzijdig zijn veranderd.

Het FET is teleurgesteld over dit neerwaarts bijgestelde handelingsperspectief en is eveneens teleurgesteld over de manier waarop met de sector wordt omgegaan. Tegelijkertijd biedt het voorstel voor een Klimaatakkoord met een aantal maatregelen een perspectief waarop in de komende periode kan worden voortgebouwd.

Het FET vindt het uiteraard fijn dat er nu uiteindelijk een voorstel voor een Klimaatakkoord is waarin in elk geval tot 2025 stimuleringsmaatregelen zijn opgenomen. De aandacht voor de stimulering van de particuliere en de tweedehandsmarkt ziet het FET als positieve elementen.

Daarnaast stelt het FET met tevredenheid vast dat een breed pakket aan flankerende maatregelen is goedgekeurd en dat het kabinet de Nationale Agenda Laadinfrastructuur omarmt. Verder verwelkomt het FET de beweging die het kabinet nu maakt richting de introductie van Anders Betalen voor Mobiliteit. Die beweging is nog erg algemeen en weinig gespecificeerd, maar partijen in het FET gaan graag vol aan de slag om hier verdere uitwerking aan te geven.

In het voorstel van het kabinet worden ook, zonder inhoudelijke argumenten, lopende afspraken uit de Autobrief II opengebroken om een versnelde verdubbeling van de bijtelling voor de zakelijke markt mogelijk te maken. Het is juist deze eenzijdige actie van het kabinet die het vertrouwen schaadt en onvoldoende perspectief biedt op een consistent beleid. Daarmee wordt een verkeerd signaal gegeven aan de automobielindustrie, autoleasesector en andere partijen die zich bezighouden met elektrisch vervoer. Dit treft vooral de werkgevers die afspraken hebben gemaakt met hun medewerkers over het verduurzamen van hun wagenpark. Onzekerheid over het beleid leidt tot een afname van de investeringsbereidheid van bedrijven, werkgevers en consumenten. Zowel de particuliere als de zakelijke rijder heeft behoefte aan heldere en consistente afspraken. Dit is essentieel voor het investeringsklimaat op de lange termijn.

Op dit moment heeft Nederland een goed investeringsklimaat voor elektrisch vervoer en is internationaal toonaangevend op het gebied van laadinfrastructuur en de hele dienstverlening daar omheen. Dit levert verdienpotentieel op voor de BV Nederland. De ingeslagen weg maakt Nederland veel minder aantrekkelijk als afzetmarkt voor elektrische auto’s. Daar waar omringende landen een meer stimulerend beleid (gaan) voeren, versobert Nederland het beleid. Dit is schadelijk voor de groene groei en de export van zowel producten als diensten van en voor elektrisch vervoer. De vergelijking met de windmolenindustrie is snel gemaakt. Deze sector ging ten onder door gebrek aan steun van de overheid waarbij Nederlandse partijen het aflegden tegen Europese concurrenten.

‹ Naar overzicht

Al 30.000 volledige elektrische auto's verkocht in 2019: 45 procent marktaandeel voor Tesla Model 3

Er zijn in Nederland dit jaar tot en met eind september bijna 30.000 volledig elektrische auto's verkocht, te weten 29.977 stuks. Daarmee zijn er met in 2019 nog 1 kwartaal te gaan al 25 procent meer volledig elektrische auto's verkocht dan in...
Nieuws|Laatste update:

Het nieuws in 1 minuut | maandag 30 september – zondag 13 oktober 2019

Alfen gaat slimme laadpunten leveren aan Joju Solar ​ Het Britse Joju Solar heeft Alfen geselecteerd om slimme laadpunten voor elektrische auto’s te leveren. Alfen gaat laders leveren uit de Alfen Eve range. Deze zullen deel uitmaken van het...
Nieuws in 1 minuut|Laatste update:

Video van de week | Parkeren elektrische auto’s op Schiphol is slim geworden

ENGIE, Smappee en EVBox bundelen hun krachten om het Outlook-gebouw op Schiphol Central Business District energie-efficiënter te maken. Microsoft-medewerkers die werken in The Outlook kunnen hun elektrische auto's laden bij de 40 nieuwe...
Video's|Laatste update:

e-bike Commuting Monitor: 2 van 3 verkochte fietsen elektrisch

International Bike Group (IBG) heeft de allereerste bevindingen bekendgemaakt van een continu-onderzoek naar de rol die de elektrisch aangedreven fiets (e-bike) de komende jaren heeft in het pendelen van huis naar dagelijks werk.  IBG is het...
Nieuws|Laatste update:

Start certificering erkende adviseurs en specialisten elektrisch vervoer

Om de vakkennis te borgen die nodig is om particuliere en zakelijke consumenten te kunnen adviseren in de overstap naar elektrisch vervoer (ev), is de Stichting Vakkennis Mobiliteit (SVKM) opgericht. De stichting heeft in beginsel tot doel om de...
Nieuws|Laatste update: