English

Reactie Formule E-Team op kabinetsvoorstel Klimaatakkoord: teleurgesteld over neerwaarts bijgestelde handelingsperspectief

Nieuws|Laatste update:

Het Formule E-Team (FET) is ingesteld om elektrisch vervoer te bevorderen en de Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te adviseren over het beleid voor elektrisch vervoer. Het kabinet heeft het FET verzocht een pakket te formuleren waarmee én het doel uit het Regeerakkoord voor 100 procent zero-emissienieuwverkoop in 2030 behaald kan worden én een substantiële bijdrage wordt geleverd aan de beoogde CO2–reductie van 7,3 megaton.

Deze handschoen heeft het FET met veel inzet en enthousiasme opgepakt en is binnen de door het kabinet gedefinieerde uitgangspunten aan de slag gegaan. Het door ons samengestelde pakket aan maatregelen leidt tot 65 procent elektrische nieuwverkoop in 2030 wat ongeveer 1,4 miljoen batterij-elektrische auto’s zijn en een CO2–reductie van 2,3 megaton. Uit de nu gepubliceerde voorstellen blijkt dat die doelen bij lange na niet gehaald gaan worden en dat de kaders op basis waarvan het FET voorstellen moest doen door het kabinet eenzijdig zijn veranderd.

Het FET is teleurgesteld over dit neerwaarts bijgestelde handelingsperspectief en is eveneens teleurgesteld over de manier waarop met de sector wordt omgegaan. Tegelijkertijd biedt het voorstel voor een Klimaatakkoord met een aantal maatregelen een perspectief waarop in de komende periode kan worden voortgebouwd.

Het FET vindt het uiteraard fijn dat er nu uiteindelijk een voorstel voor een Klimaatakkoord is waarin in elk geval tot 2025 stimuleringsmaatregelen zijn opgenomen. De aandacht voor de stimulering van de particuliere en de tweedehandsmarkt ziet het FET als positieve elementen.

Daarnaast stelt het FET met tevredenheid vast dat een breed pakket aan flankerende maatregelen is goedgekeurd en dat het kabinet de Nationale Agenda Laadinfrastructuur omarmt. Verder verwelkomt het FET de beweging die het kabinet nu maakt richting de introductie van Anders Betalen voor Mobiliteit. Die beweging is nog erg algemeen en weinig gespecificeerd, maar partijen in het FET gaan graag vol aan de slag om hier verdere uitwerking aan te geven.

In het voorstel van het kabinet worden ook, zonder inhoudelijke argumenten, lopende afspraken uit de Autobrief II opengebroken om een versnelde verdubbeling van de bijtelling voor de zakelijke markt mogelijk te maken. Het is juist deze eenzijdige actie van het kabinet die het vertrouwen schaadt en onvoldoende perspectief biedt op een consistent beleid. Daarmee wordt een verkeerd signaal gegeven aan de automobielindustrie, autoleasesector en andere partijen die zich bezighouden met elektrisch vervoer. Dit treft vooral de werkgevers die afspraken hebben gemaakt met hun medewerkers over het verduurzamen van hun wagenpark. Onzekerheid over het beleid leidt tot een afname van de investeringsbereidheid van bedrijven, werkgevers en consumenten. Zowel de particuliere als de zakelijke rijder heeft behoefte aan heldere en consistente afspraken. Dit is essentieel voor het investeringsklimaat op de lange termijn.

Op dit moment heeft Nederland een goed investeringsklimaat voor elektrisch vervoer en is internationaal toonaangevend op het gebied van laadinfrastructuur en de hele dienstverlening daar omheen. Dit levert verdienpotentieel op voor de BV Nederland. De ingeslagen weg maakt Nederland veel minder aantrekkelijk als afzetmarkt voor elektrische auto’s. Daar waar omringende landen een meer stimulerend beleid (gaan) voeren, versobert Nederland het beleid. Dit is schadelijk voor de groene groei en de export van zowel producten als diensten van en voor elektrisch vervoer. De vergelijking met de windmolenindustrie is snel gemaakt. Deze sector ging ten onder door gebrek aan steun van de overheid waarbij Nederlandse partijen het aflegden tegen Europese concurrenten.

‹ Naar overzicht

Het nieuws in 1 minuut | maandag 8 juli – zondag 15 juli 2019

Fastned opent 100e snellaadstation Fastned, het laadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt waar alle volledig elektrische voertuigen snel hun accu kunnen laden, heeft gelijktijdig zijn 100e en 101e snellaadstation in Europa...
Nieuws in 1 minuut|Laatste update:

Nationaal Energiebespaarfonds breidt uit met financiering laadpunten voor VvE’s

Op verzoek van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven breidt het Nationaal Energiebespaarfonds de VvE Energiebespaarlening uit met de maatregel Laadinfrastructuur. Daarmee kunnen Verenigingen van Eigenaren...
Nieuws|Laatste update:

Groen licht voor tests met zelfrijdende voertuigen op openbare weg

Vanaf nu mag er onder strikte voorwaarden op de openbare weg getest worden met zelfrijdende auto’s. Het gaat om experimenten met voertuigen waarbij de bestuurder zich buiten dat voertuig bevindt. Experimenteerwet Voordat de minister van...
Nieuws|Laatste update:

Video van de week | Mini-documentaire elektrisch rijden en laden in Europa

Vloggers Jelle en Dave reden van Amsterdam naar Lyon in een elektrische auto. Hun grensoverschrijdende avontuur is tegelijkertijd een onderzoek naar de stand van zakek van elektrisch laden in Europa. In deze mini-documentaire over hun trip delen ze...
Video's|Laatste update:

Foto van de week | Etergo start Nederlandse productielijn voor 60.000 elektrische scooters

Etergo gaat in Emmen bij Technologies Added een productielijn realiseren voor haar elektrische scooter AppScooter. Deze slimme elektrische scooter van Etergo is verbonden met internet en kent vele handigheidjes die het veilig rijden verhogen en...
Foto's|Laatste update: