©Renault

Amsterdam geeft 3 miljoen euro subsidie aan elektrische bedrijfswagens en taxi’s

Nieuws|Laatste update:

Per direct (red. vanaf 5 december) zijn er in Amsterdam nieuwe subsidies beschikbaar voor de aankoop van uitstootvrije taxi’s, bestelauto’s, vrachtauto’s en autobussen. De gemeente heeft 2 miljoen euro uitgetrokken voor uitstootvrije bedrijfswagens en 1 miljoen voor uitstootvrije taxi’s. De startdatum is enkele dagen verschoven omdat de raadsbehandeling is uitgesteld. De gemeentelijke bijdrage loopt van maximaal 3.000 euro voor een (elektrische) taxiauto tot 40.000 euro voor een (elektrische) bestelauto, vrachtwagen of autobus.

Nieuw in de regeling is dat zowel een nieuw als een gebruikt uitstootvrij voertuig wordt gesubsidieerd. Voorwaarde daarbij is dat ‘in ruil' een voertuig op fossiele brandstof wordt uitgeschreven. De subsidie is voor elektrisch en waterstof en is ook in te zetten bij leasecontracten.

Deze subsidies zijn primair bedoeld voor bedrijven die in Amsterdam gevestigd zijn of er veel rondrijden. De gemeente werkt ook aan een subsidie voor particuliere Amsterdammers die vanaf januari 2020 hun oude diesel laten slopen.

Overzicht van de subsidies

Wat Ca­te­go­rie Max. sub­si­die
Taxi-per­so­nen­au­to M1, nieuw of ge­bruikt 20% tot 3.000 euro
Taxi-bus M1, nieuw of ge­bruikt, > 7-zits 20% tot 5.000 euro
Be­stel­au­to N1 nieuw, le­dig ge­wicht < 1760 kg 5.000 euro
Be­stel­au­to N1 ge­bruikt, le­dig  ge­wicht <1760 kg 20% tot 3.000 euro
Be­stel­au­to N1 nieuw, le­dig ge­wicht > 1760 kg 20% tot 40.000 euro
Be­stel­au­to N1 ge­bruikt, le­dig ge­wicht > 1760 kg 20% tot 12.000 euro
Vracht­au­to N2, N3 nieuw 20% tot 40.000 euro
Vracht­au­to N2, N3 ge­bruikt 20% tot 12.000 euro
Au­to­bus M2, M3 nieuw 20% tot 40.000 euro
Au­to­bus M2, M3 ge­bruikt 20% tot 12.000 euro
‹ Naar overzicht