©ElaadNL

Noodzaak verzwaring elektriciteitsnet aanzienlijk verminderd door slim laden elektrische auto’s

Nieuws|Laatste update:

Binnen het Europese INVADE-project heeft GreenFlux voor het eerst één algoritme ontwikkeld dat smart charging dient. In dit project werkte GreenFlux samen met de Nederlandse organisatie ElaadNL binnen een consortium van 12 Europese partijen.

Smart charging is inmiddels een vaakgebruikte term als het gaat over een slim elektriciteitsnet (smart grid). Steeds meer gebruik van wind- en zonne-energie en een enorme toename van elektrisch laden zorgt voor grote pieken en dalen op het energienetwerk. Ook zorgt de toename van wind- en zonne-energie voor grotere prijsschommelingen op de energiemarkten, een indicatie van het feit dat het moeilijker wordt vraag en aanbod te matchen met veel duurzame opwek binnen het energiesysteem. In het INVADE-project is aangetoond dat smart charging een goede manier is om beide uitdagingen te ondervangen. Smart charging is hiervoor nog slimmer gemaakt door enerzijds het Open Smart Charging Protocol (OSCP) te verbeteren en door anderzijds de fluctuerende beschikbare energie te gebruiken voor het laden van elektrische voertuigen.

GreenFlux richtte zich in het INVADE-project op 2 situaties: huishoudens en kantoren. De derde situatie, publieke laadpalen, werd door ElaadNL onderzocht. In de eerste categorie zat een 50-tal huishoudens, die in ieder geval 1 elektrische auto, een privélaadpaal en liefst ook zonnepanelen hadden. In de categorie kantoren ging het om locaties van enkele laders tot een locatie met 98 laadstations. In totaal waren er 8 pilotlocaties met in totaal 199 laadpunten. Een belangrijke randvoorwaarde van het project was dat ev-rijders geen last zouden hebben van het slimmer laden en dat het een schaalbare oplossing zou zijn, zonder modificatie van bestaande apparatuur.

Het blijkt dat de businesscase voor kantoren op dit moment vooral zit in het uitsparen van netverzwaring. Door auto’s niet allemaal tegelijk te laden, kon in één geval een kostenbesparing van een kwart miljoen euro gerealiseerd worden, omdat smart charging zorgde dat een verzwaring van de gebouwinstallatie niet nodig was. Ook de jaarlijkse additionele netbeheerderskosten van 80.000 euro die zonder smart charging nodig waren geweest, waren dankzij de door GreenFlux toegepaste algoritmen overbodig. Bij huishoudens kan er technisch gezien een even grote besparing gerealiseerd worden als bij kantoren, waarbij deze besparing de netbeheerder ten deel valt.

De flexibiliteit die elektrische auto’s kunnen bieden,  is van grote waarde voor het energiesysteem. Het INVADE-project heeft aangetoond dat indien de oplossingen in dit project opgeschaald worden naar een situatie waarin straks alle auto’s elektrisch zijn, het totale flexibele vermogen dat elektrische auto’s kunnen bieden zo’n 6 tot 9 keer groter is dan de huidige totale vermogensvraag per dag.

‹ Naar overzicht