©Lydia Peeters

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil 30.000 extra laadpalen

Nieuws|Laatste update:

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft haar ambities bekendgemaakt wat betreft de uitrol van laadpalen: in totaal 30.000 extra laadpalen in de komende 5 jaar. Sinds kort heeft het departement Mobiliteit en Openbare Werken het project Clean Power for Transport (CPT) overgenomen van het departement Omgeving.

6.000 per jaar
Peeters: ‘We mogen als Vlaamse overheid heel wat ambitieuzer zijn als het aankomt op de verdere uitrol van publieke laadpalen voor personenwagens op het publiek domein. We moeten mikken op zo’n 6.000 extra laadpalen per jaar in de komende 5 jaar. In totaal spreken we over 30.000 extra laadpalen deze legislatuur. Ik ben mij ervan bewust dat dit ambitieuze cijfers zijn. Mijn kabinet zal in gesprek gaan met de voornaamste stakeholders om te voorzien in deze uitrol. Als voormalig minister van Energie ben ik nog steeds een grote voorstander van de vergroening van het wagenpark. Deze streefcijfers kunnen de Vlaming aanzetten om te kiezen voor een elektrische auto.’

Vlaamse Vervoersmaatschappij
Op korte termijn moeten snelwegparkings langs Vlaamse autosnelwegen voorzien worden van snellaadinfrastructuur, zodat (inter)nationaal personenverkeer zero emissie door Vlaanderen kan rijden. De Vlaamse overheid moet dit faciliteren en stimuleren.

Binnen de Vlaamse Vervoersmaatschappij (VVM) De Lijn is men sterk bezig aan de vergroening van het bussenpark. Hiervoor moet er ook aangepaste laadinfrastructuur voorzien worden en dit gaat gepaard met grote investeringen. De laadinfrastructuur van VVM De Lijn zou ook kansen kunnen bieden voor andere busvervoerders om over te schakelen op groene voertuigen.

‹ Naar overzicht