1,5 miljoen euro voor aanjagen ontwikkeling duurzame scheepvaartmotoren

Nieuws|Laatste update:

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat trekt 1,5 miljoen euro uit om de ontwikkeling van duurzame scheepvaartmotoren voor de binnenvaart aan te jagen.

250.000 euro per project
De ontwikkeling van duurzame motoren kost volgens de minister veel geld. Omdat de binnenvaartsector voor veel motorleveranciers maar een kleine markt is, is het ontwikkelen van schone motoren vaak niet rendabel. Met de nieuwe subsidieregeling kunnen fabrikanten en ontwikkelaars een bijdrage tot 250.000 euro krijgen voor hun project.

In totaal is er in 2020 500.000 euro subsidie beschikbaar, in 2021 nog eens 1 miljoen euro. Aanvragen voor dit jaar kunnen tot 16 november 2020 worden ingediend bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB). De uiterste datum voor het indienen van een aanvraag voor volgend jaar is 1 maart 2021.

Batterijcontainers
De regeling voor de ontwikkeling en productie van schonere scheepsmotoren is aanvullend op de nog in voorbereiding zijnde ‘Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen’. De regeling, die naar verwachting aan het einde van dit jaar van start zal gaan, heeft als doel de bestaande binnenvaartvloot te verduurzamen en zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Eerder dit jaar werd met financiële steun van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Zero Emission Services (ZES) opgericht. ZES richt zich op verwisselbare batterijcontainers met groene stroom, laadstations, technische ondersteuning en een innovatief betaalconcept voor scheepseigenaren om zo de binnenvaart verder te verduurzamen. De initiatieven vloeien voort uit de vorig jaar gesloten Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, waarin de rijksoverheid, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen de handen ineenslaan voor verduurzaming van de scheepvaart.

‹ Naar overzicht