©Iulian Dragomir | Dreamstime.com

Talkshow Duurzame Mobiliteit 2020 ‘de toekomst is al begonnen’

Nieuws|Laatste update:

Door de aangescherpte corona-regels kan de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit niet doorgaan. Hoewel deze al als online conferentie was gepland, vroegen veel van de formats toch om reistijd en fysieke bijeenkomsten van sprekers. In deze tijd wil de organisatie van niemand vragen dit risico te nemen. A

Als alternatief vindt 5 november tussen 13.30 - 14.30 uur onder leiding van presentator Petra van Possel een online talkshow plaats. Zj gaat Staatssecretaris Stientje van Veldhoven in gesprek over de toekomst van duurzame mobiliteit met onder andere Auke Hoekstra (onderzoeker Technische Universiteit Eindhoven), Lot van Hooijdonk (wethouder Gemeente Utrecht), Bart Leenders (vice president productie Neste) en Diederik Samsom (kabinetschef van Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie).  

Er wordt gekeken naar de uitvoering van het Klimaatakkoord, ruim een jaar na de publicatie. Wat is er in gang gezet, wat komt er nog aan? Hoe ziet in de visie van de staatssecretaris en haar gasten de mobiliteit over 10 jaar eruit? Welke trajecten zijn al begonnen? Van mobiliteit in de stad tot de EU-green deal. Stientje van Veldhoven pakt samen met experts uit politiek, wetenschap en economie de grote onderwerpen binnen duurzame mobiliteit aan. Heeft u zelf een vraag? Dit kan uiteraard tijdens de live sessie via chat en mentimeter. 

De conferentie zelf vindt in het voorjaar van 2021 plaats. Aanmelden voor de online talkshow kan hier.

‹ Naar overzicht