©Car2Go

Aantal autodelers met 42 procent toegenomen, ruim 5.000 elektrische deelauto’s in Nederland

Nieuws|Laatste update:

Het aantal autodelers is in Nederland met 42 procent toegenomen. Nederland telt nu 730.000 autodelers en 64.312 deelauto’s, waarvan 8,2 procent elektrisch is. Het grootste aantal deelauto’s per inwoner is te vinden in Utrecht, Amsterdam, Rijswijk, Den Haag en Haarlem. 

Utrecht leidt de dans
De gemeente Utrecht herbergt nog altijd de meeste deelauto’s per 100.000 inwoners en Amsterdam voert de lijst aan als de gemeente waarin de meeste deelauto’s te vinden zijn. Voor het eerst heeft Rotterdam een plekje veroverd in de top-10 van autodeelgemeenten. De Maasstad komt binnen op de negende plek. Vorig jaar stond Rotterdam nog op de twaalfde plek. 

De gemeenten waar het aanbod van deelauto’s het hardst groeit, zijn vooral die gemeenten waar al een groot aanbod is. Opvallende nieuwkomer in de groei-top-10 is Almere.

Provincies
De Randstadprovincies blijven de provincies met de meeste deelauto’s. De provincie Utrecht heeft de meeste deelauto’s per 100.000 inwoners. In absolute aantallen scoort Noord-Holland het hoogst met 17.781 deelauto’s, op de voet gevolgd door Zuid-Holland met 17.056 deelauto’s. Van de provincies buiten de Randstad scoren Flevoland, Groningen en Gelderland goed op het aantal deelauto’s per 100.000 inwoners. Limburg, Drenthe en Zeeland hebben de minste deelauto’s per 100.000 inwoners. Wel vindt er in alle provincies groei plaats (zowel per inwoner als absoluut), hoewel deze in de Randstadprovincies het hardst gaat. Omdat de inwonersaantallen per provincie erg verschillen, geeft het aanbod per 100.000 inwoners de beste weergave van de situatie.

‹ Naar overzicht