©Daniel127001 | Dreamstime.com

CE Delft: elektrische auto’s net zo veilig als auto’s op brandstof

Nieuws|Laatste update:

Elektrische auto’s zijn net zo veilig als auto's op brandstof. Dat concludeert CE Delft in een onderzoek dat de organisatie heeft uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland namens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

Blij met resultaat
Bert Klerk, voorzitter van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is blij met het resultaat:  Alle belangrijke veiligheidsaspecten zoals voertuig-, brand- en verkeersveiligheid en incidentbestrijding worden belicht. De hoofdconclusie is dat elektrische auto’s net zo veilig zijn als conventionele auto’s. Veiligheidsrisico’s die gelden voor elektrische auto’s, gelden veelal ook voor conventionele auto’s. Er is bovendien veel (inter)nationale veiligheidsregelgeving waar zowel conventionele als elektrische auto’s aan moeten voldoen.'

Bestrijding bij brand
Een aandachtspunt voor de komende periode is volgens de onderzoekers incidentmanagement. De onderzoekers concluderen dat elektrische auto’s geen groter risico op brand veroorzaken in parkeergarages. Wel is er meer kennis, praktijkervaring en materieel gewenst voor de bestrijding en berging van brandende elektrische auto’s. Incidentbestrijding had de werkgroep veiligheid al in het vizier. Zo wordt een database van incidenten opgezet, om meer inzicht te krijgen in risico’s en effectieve bestrijdingstechnieken. Ook wordt er onderzoek gedaan naar innovatieve bestrijdingsmethoden. Daarnaast ontwikkelt een NEN commissie een norm voor de brandveiligheid in parkeergarages.
 
Veiligheid van laden
Het rapport besteedt ook aandacht aan de veiligheid van laadinfrastructuur. Vooral de techniek van mode 3 en 4 laden, die bij laadpunten voor normaal en snel laden worden gebruikt, blijkt heel veilig. In de media is discussie geweest over de veiligheid van laadpunten in parkeergarages. Uit dit rapport blijkt echter dat er geen reden is om te wachten met de uitrol in parkeergarages. Er zijn diverse maatregelen mogelijk voor veilige installatie en gebruik van laadpunten. Die moeten per garage worden afgewogen.
 
Verder onderzoek
Nieuwe technologische ontwikkelingen van elektrische auto’s en batterijen zullen in combinatie met meer praktijkervaring bij het bestrijden van incidenten er voor zorgen dat de groei van het aantal elektrische auto’s en van de bijbehorende laadinfrastructuur de komende jaren op een veilige manier kan plaatsvinden.
 
Rapport CE Delft
Voor dit onderzoek - het rapport is hier te downloaden - zijn 280 wetenschappelijke, semiwetenschappelijke bronnen en mediaberichten bestudeerd. Daarnaast zijn interviews met 25 deskundigen afgenomen. Dit onderzoek geeft daarmee een zeer compleet beeld van de actuele kennis op dit terrein.
‹ Naar overzicht