NVDE presenteert checklist om klimaatregio's te helpen bij keuzes over uitrol laadpalen

Nieuws|Laatste update:

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) heeft de checklist ‘Laadinfrastructuur in de Regionale Energie Strategie’ gepresenteerd. De lijst helpt regio’s om beslissingen te nemen over laadpalen. 'Laadinfrastructuur mag niet ontbreken in Regionale Energie Strategieën (RES'en)', stelt Olof van der Gaag, directeur NVDE. 'Want het aantal elektrische voertuigen en daarmee de elektriciteitsvraag gaat toenemen. Dit heeft gevolgen voor het energienet. Elektrische voertuigen en schepen zijn bovendien onderdeel van de oplossing: ze kunnen bijdragen aan het balanceren van het energienet en het inpassen van wind- en zonne-energie.'

De checklist is bedoeld voor decentrale overheden, Regionale Energie Strategie (RES)-regio’s en regio’s van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De NVDE geeft met deze checklist praktische tips om de groeiende elektriciteitsvraag van elektrisch vervoer zo goed en duurzaam mogelijk in de RES mee te nemen. De checklist wijst op het belang van het bij elkaar brengen van beleidsverantwoordelijken, netbeheerders en marktpartijen. Ontwikkelingen van de vraag, locaties, type laadinfrastructuur en gebiedskenmerken zijn van belang. Juist in de RES kunnen kansen om opwek en gebruik van duurzame energie zo efficiënt mogelijk te combineren in beeld komen.

In 30 regio’s worden Regionale Energie Strategieën (RES’en) opgesteld door samenwerkende gemeenten en provincies. De RES is een instrument om hernieuwbare energie ruimtelijk in te passen en maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. Met de RES worden de doelstellingen uit het Klimaatakkoord omgezet in concrete actie.

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) bevat afspraken en acties om de doelen van het Klimaatakkoord op het gebied van laadinfrastructuur te behalen. In het kader van de NAL worden in 6 samenwerkingsregio’s (MIRT-regio’s en G4) plannen uitgewerkt om de uitrol van laadinfrastructuur mogelijk te maken.

‹ Naar overzicht