©Dennis van de Water | Dreamstime.com

Uitvoeringsagenda stadlogistiek: nieuwe afspraken bevoorrading steden zonder CO2-uitstoot

Nieuws|Laatste update:

Om steden CO2-uitstootvrij te maken, hebben gemeenten, partijen uit de vervoerssector en staatssecretaris van Veldhoven de uitvoeringsagenda stadlogistiek getekend. Zij maken afspraken over steden die volledig schoon worden bevoorraad, waar vervoerders en ondernemers goed hun werk kunnen doen. Steden door het hele land voeren vanaf 2025 een zero-emissiezone in, zodat ze volledig schoon bevoorraad worden. Ondernemers kunnen met subsidie overstappen op een elektrische bestelbus of vrachtwagen. Zo worden steden gezonder en prettiger om in te wonen en te werken en gaat de uitstoot van schadelijke gassen en fijnstof naar beneden.

Zero-emissiezone in 14 steden
14 steden hebben al formeel aangekondigd in 2025 een zero-emissiezone in te voeren. Naar verwachting loopt dat aantal rond de zomer op tot ongeveer 30, verspreid over heel Nederland. Concreet betekent dat dat er in hun stad op termijn alleen nog volledige uitstootvrije bestelbussen en vrachtwagens rijden.

 Belangrijk doel van de afspraken is ervoor zorgen dat ondernemers en vervoerders hun werk in de stad goed kunnen blijven doen. Er zijn heldere afspraken gemaakt die voor alle zero-emissiezones gaan gelden, zodat de overgang haalbaar en betaalbaar is, ook voor de kleine ondernemer. Gemeenten moeten het instellen van een zone minimaal 4 jaar van tevoren aankondigen. Daarnaast maakt het kabinet de aanschaf of lease van een schone bestelbus of vrachtwagen de komende jaren aantrekkelijker. De subsidieregeling voor schone bestelbussen is definitief. Vanaf 15 maart kunnen ondernemers tot 5.000 euro subsidie krijgen bij aanschaf of lease van zo’n bestelbus. Ook komt er de komende jaren extra aandacht voor de kleine ondernemers om hen te helpen bij de overstap. Bovendien maakte Van Veldhoven bekend dat ook voor schone vrachtwagens in maart het subsidieloket opengaat. Provincies en gemeenten zijn met de netbeheerders volop aan de slag om te zorgen dat er genoeg laadpalen op plekken staan waar ze nodig zijn. Nederland is koploper in Europa bij de aanleg van laadpalen.

‹ Naar overzicht