©Andrew Balcombe | Dreamstime.com

Opladen elektrische auto gemakkelijker door openbare informatie

Nieuws|Laatste update:

Waar is een vrije laadpaal, met welke snelheid kan daar geladen worden en wat kost dat? De antwoorden zijn voor elektrische rijders vanaf 1 juli 2021 overal makkelijk en snel te vinden. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, heeft hiertoe de Regeling gebruikersinformatie oplaadpunten ondertekend, waarin deze zaken worden geregeld.  

Laadinformatie via navigatieapp
Uit diverse onderzoeken blijkt dat elektrische rijders veel behoefte hebben aan goede informatie over de bezettingsstatus, laadprijs, laadsnelheid en precieze locatie van een laadpunt. Laadpuntexploitanten worden daarom vanaf 1 juli 2021 verplicht actuele informatie over o.a. de locatie, bezettingsstatus en ad hoc oplaadprijs van publiek toegankelijke laadpunten in Nederland te delen met gebruikers. Vanaf 1 januari 2022 komt daar nog extra informatie over de stroomleverancier, het geleverde stroomproduct, het percentage duurzaam opgewekte stroom en openingstijden bij.  

Informatie delen doen exploitanten niet alleen via hun eigen sites of apps, ze moeten de informatie ook beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld appbouwers en navigatieproviders. Zo kunnen navigatieapps of prijsvergelijkingsapps met actuele informatie over alle publieke laadpalen in Nederland worden gemaakt. Daarmee kunnen elektrische rijders straks snel en makkelijk de informatie vinden die ze nodig hebben als ze onderweg willen laden. Dit geeft elektrische rijders zekerheid over genoeg actieradius en laadopties om van A naar B te komen en de kosten.

Nederland koploper 
Er staan nergens zoveel openbare laadpunten per vierkante kilometer als in Nederland. Maar toch zijn er nog meer laadpunten nodig in de komende jaren. Om de groei van het aantal elektrische auto’s bij te benen zijn er in Nederland in 2021 naar schatting 213 nieuwe laadpunten per werkdag nodig en in 2025 per werkdag 550. Overheden werken met netbeheerders en marktpartijen samen om te zorgen dat die laadpunten er op het juiste moment en op de juiste plek zijn.

Het kabinet vindt dat laden op reis op termijn net zo makkelijk moet zijn als het laden van je telefoon. Nederland is daarom sinds 2 jaar trekker van een EU-project waarin 15 lidstaten samenwerken om in deze landen informatie over laadpunten te harmoniseren en in 2021 eenvoudig beschikbaar te maken voor gebruikers. 

De regeling is te vinden op de Staatscourant

‹ Naar overzicht