Onderzoek YouGov: beperkte laadinfrastructuur grootste zorg bij aanschaf elektrische auto

Nieuws|Laatste update:

Meer dan de helft van de Nederlandse autobezitters vindt dat de huidige laadinfrastructuur de toenemende vraag naar elektrische voertuigen (ev’s) niet kan beantwoorden. Het is de grootste zorg bij aanschaf van een elektrische auto. Dat blijkt uit onderzoek van YouGov, in opdracht van e-mobility specialist CTEK, waar zowel ev-rijders als eigenaren van benzine- en dieselauto’s werden bevraagd. Het onderzoek is uitgevoerd in Nederland, Duitsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. In het onderzoek namen in totaal 15.174 respondenten deel. In Nederland waren dit 1.160 respondenten.

Hoge laadpalendichtheid dempt laadangst
Nederland heeft een hogere laadpalendichtheid dan de andere landen die zijn meegenomen in het onderzoek van YouGov en CTEK. Dit lijkt volgens de onderzoekers enigszins effect te hebben op de veronderstelling dat de laadinfrastructuur de stijgende vraag naar ev’s aankan. In Nederland geeft ruim de helft van de respondenten (51 procent) aan de huidige laadinfrastructuur niet voldoende te vinden. Dit staat in contrast met het Verenigd Koninkrijk (78 procent), Duitsland (75 procent), Noorwegen (68 procent) en Zweden (65 procent). Ter vergelijking: 16 procent van de respondenten denkt wél dat er voldoende laadinfrastructuur is.

Jongere leeftijdsgroepen, met name van 18 tot 24 (27 procent) en 25 tot 34 (27 procent) hebben iets meer vertrouwen in de laadinfrastructuur dan oudere leeftijdsgroepen. Hoe ouder, hoe minder vertrouwen in de laadinfrastructuur. Slechts 9 procent van de 55+’ers denkt dat de huidige laadinfrastructuur voldoende is.

Respondenten geven voornamelijk aan dat ze simpelweg zien dat er niet genoeg laadpunten zijn in hun straat of niet genoeg gepromoot worden.

Beperkt aanbod
Het beperkt aantal ev-modellen is een van de voornaamste redenen om geen elektrische auto aan te schaffen. Dat geeft bijna een kwart van de respondenten (23 procent) aan. Een derde (31 procent) is simpelweg nog tevreden met hun huidige auto en laten weten deze nog niet te willen vervangen.

16 procent vindt de prijs van ev’s te hoog en schaft daarom geen elektrische auto aan. Dit verschilt met hun Europese mede-geënquêteerden. In het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Duitsland vinden respectievelijk 52 procent, 42 procent en 39 procent de aanschafprijs van een EV te hoog. In Noorwegen is dit 18 procent.

Voornamelijk thuis laden
5 procent van de Nederlandse ondervraagden is momenteel in het bezit van een ev. De voornaamste reden voor het aanschaffen van een elektrische auto is het feit dat deze beter is voor het milieu (29 procent) en dat de totale gebruikskosten lager liggen (22 procent). Ruim de helft (57 procent) laadt zijn auto thuis op, terwijl slechts een kwart (25 procent) dit op het werk doet. Dit kan echter liggen aan de thuiswerksituatie door de coronapandemie of door het gebrek aan ev-oplaadpunten bij kantoren. Iets meer dan een kwart (27 procent) laadt zijn auto tevens op aan publieke laadpalen.

Ev-eigenaren laden hun auto liever thuis op (36 procent) of op het werk (22 procent). Slechts 17 procent geeft de voorkeur aan publieke laadpalen. Een tiende (9 procent) laadt zijn auto ook graag op aan de laadpaal in parkeergarages.

‹ Naar overzicht