©Andrew Balcombe | Dreamstime.com

Provincie Friesland sluit overeenkomst met gemeenten voor meer laadpunten

Nieuws|Laatste update:

De provincie Friesland heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Friese gemeenten voor uitbreiding van het netwerk van laadpalen voor elektrische personenauto’s in de openbare ruimte. Het is een belangrijke stap naar een volledig dekkend laadnetwerk voor de provincie Friesland dat de komende jaren verder uitgebreid gaat worden. 

700 nieuwe laadpalen
Veruit de meeste laadpalen in Friesland zijn privaat eigendom. Het doel is daarom om voor eind 2023 700 publieke laadpalen – met ieder 2 laadpunten – toe te voegen aan het bestaande laadnetwerk in de provincie Friesland.

Friese gemeenten machtigen de provincie om de aanbesteding te organiseren, door de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. De aanbestedingsprocedure loopt, en naar verwachting is begin november bekend welk bedrijf de publieke laadpalen levert en plaatst.

‘Er moet en zal de komende jaren veel gebeuren. Daarmee dragen we stevig bij aan de verdere verduurzaming van het verkeer in Friesland’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Nationale Agenda Laadinfrastructuur
De samenwerkingsovereenkomst is onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De NAL is onderdeel van het Klimaatakkoord. Daarin staat dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn. Dat betekent dat er 1,9 miljoen elektrische personenauto’s op de weg komen. Om die te kunnen laden, zijn naar schatting 1,7 miljoen laadpunten nodig. In Friesland zullen er tegen die tijd naar verwachting zo’n 70.000 laadpunten zijn, waarvan het overgrote deel privaat eigendom is. De afspraken die zijn vastgelegd in de NAL moeten voorzien in de laadbehoefte van al die elektrische voertuigen. 

‹ Naar overzicht