©Dreamstime.com

Nieuwe subsidie Vereniging van Eigenaren voor advies over laadpaal elektrische auto

Nieuws|Laatste update:

Er komt per 1 januari 2022 (met terugwerkende kracht naar 6 oktober 2021) een nieuwe subsidie beschikbaar voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) voor advies over laadpalen voor elektrische auto’s. Zo’n 1,2 miljoen woningen in Nederland zijn aangesloten bij een VvE, dat is ongeveer 17 procent van alle woningen. Het kabinet wil het de bewoners van die huizen makkelijker maken om elektrisch te rijden. Daarom kunnen VvE’s vanaf nu met subsidie advies krijgen van een deskundige. Een oplaadpuntenadvies kan helpen om tot een afgewogen en positief besluit binnen een VvE te komen. Het kabinet werkt daarnaast aan het vereenvoudigen van regels.

Goed plan maakt verschil
Veel mensen willen graag een laadpunt op hun parkeergelegenheid, maar lopen tegen verschillende problemen aan wanneer ze dit met hun VvE willen regelen. Hoe en waar doe je dat bijvoorbeeld in een parkeergarage? Wat is de beste optie en wat is een eerlijke verdeling van de kosten? Hoe kan het veilig, ook in geval van brand? Een goed plan voor de langere termijn maakt daarbij het verschil en scheelt onnodig uitzoekwerk en kosten voor mensen.

SEEH-regeling
Via de SEEH-regeling kunnen zij 75 procent van de kosten terugkrijgen, met een maximum van 1.500 euro. In het advies moeten in elk geval de antwoorden op bovenstaande vragen aan de orde komen. Aanvragen kunnen vanaf januari 2022 worden ingediend, met terugwerkende kracht naar 6 oktober 2021. Staatssecretaris Van Weyenberg trekt hier in totaal 900.000 euro voor uit.

Regelgeving eenvoudiger
Naast het bieden van een subsidie werkt het kabinet aan het vereenvoudigen van regelgeving, zodat individuele appartementseigenaren straks makkelijker kunnen besluiten een oplaadpunt aan te leggen op hun eigen privé-parkeervak of op de gemeenschappelijke parkeergelegenheid. Nu is daar nog een meerderheidsbesluit van de vergadering van eigenaars voor nodig. 

Straks volstaat het indien individuele appartementseigenaren aan de andere VvE-leden melden dat zij een oplaadpunt willen plaatsen, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, onder meer op het gebied van de (brand)veiligheid. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wetgeving is voorlopig voorzien met ingang van 1 juli 2023.

Meer informatie over laadpunten voor VvE's is te vinden op de website VVEladen.nl

‹ Naar overzicht