©Autodeel Award

Gemeente Rotterdam, Hollands Kroon en Zeeuwse voetbalclub winnen Autodeel Award 2021

Nieuws|Laatste update:

Rotterdam heeft de Autodeel Award 2021 gewonnen. In de categorie kleine gemeenten won de gemeente Hollands Kroon. De award voor het beste lokale initiatief gaat naar een initiatief met elektrische deelauto’s bij voetbalvereniging Wolfaartsdijk.

Zesde keer
De awards zijn uitgereikt door de directeur-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Kees van der Burg, tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit in de Fokker Terminal in Den Haag.

Natuur & Milieu kende voor de zesde keer de Autodeel Award toe, in samenwerking met CROW en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Grote gemeenten
Voor de award ‘grote gemeenten’ waren naast Rotterdam ook de gemeenten Breda en Utrecht genomineerd. De jury koos voor Rotterdam. De havenstad kent de grootste groei van het aantal deelauto’s dit jaar. De jury prijst het beleid waarin elektrisch autodelen wordt gestimuleerd. Zo worden er de komende 3 jaar 1.500 openbare laadpunten bijgeplaatst voor elektrische auto’s. Door in te zetten op elektrisch autodelen wordt invulling gegeven aan de transitie van bezit naar bewust gebruik, duurzaam ruimtegebruik en meer keuze voor de reiziger.

Beste kleine gemeente
In de categorie ‘beste kleine gemeente’ heeft de gemeente Hollands Kroon in de kop van Noord-Holland gewonnen. De gemeente stimuleert het gebruik van deelauto’s via zogenaamde Mobipunten, waarvan er uiteindelijk 40 moeten komen. Er staan deelauto’s bij deze Mobipunten die door iedereen gebruikt kunnen worden. De gemeente maakt zelf gebruik van een poolauto en het voornemen is om bij de volgende aanbesteding medewerkers ook gebruik te laten maken van de auto’s van de Mobipunten. De jury prijst ook  de voortgang op autodelen in de andere genomineerde gemeenten; Het Hogeland en Schouwen-Duiveland. 

Voetbalvereniging
Het autodeelinitiatief bij voetbalvereniging Wolfaartsdijk in Wolphaartsdijk (gemeente Goes) is gekozen tot het beste initiatief van dit jaar. Hier worden sinds februari 2021 2 elektrische deelauto’s gebruikt in het dorp, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van zonne-energie die wordt opgewekt op het dak van de voetbalvereniging. De voetbalvereniging geeft zichtbaarheid aan de deelauto’s en stimuleert het gebruik onder de trainers.

Ook genomineerd in deze categorie waren het initiatief DeelSlee in de gemeente Eemsdelta en de coöperatie Bomenbuurt DEELt in Den Haag. 

‹ Naar overzicht