©Lightyear

Alleen nog Milieu-investeringsaftrek (MIA) voor elektrische personenauto met zonnepanelen

Nieuws|Laatste update:

Per 1 januari 2022 komen alleen elektrische auto’s met geïntegreerde zonnepanelen nog in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Het kabinet heeft daarbij de aftrekpercentages van de MIA verhoogd. Via de fiscale regeling kunnen bedrijven voor investeringen gebruikmaken van aftrekpercentages van 27, 36 en 45 procent. Die percentages waren in 2021 nog 13,5, 27 en 36 procent. De wijziging is doorgevoerd, omdat milieu-investeringen duurder zijn geworden. Bovendien zijn ze in diverse gevallen fors duurder dan minder milieuvriendelijke alternatieven. Het hogere belastingvoordeel moet ervoor zorgen dat bedrijven meer duurzame investeringen kunnen doen.

169 miljoen euro
Als een ondernemer naast de MIA-regeling ook gebruik kan maken van de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kan het netto voordeel oplopen tot ruim 14 procent van het investeringsbedrag.

Voor de MIA\Vamil is in 2022 een bedrag van 169 miljoen euro beschikbaar. Het MIA-budget is met 30 miljoen euro verhoogd. De MIA\Vamil is van toepassing voor investeringen in innovatieve bedrijfsmiddelen die staan op de Milieulijst 2022.

Elektrische personenauto’s
De MIA biedt dus geen belastingvoordeel meer voor elektrische personenauto’s, tenzij deze geïntegreerde zonnepanelen heeft (D 3111). De waarde van het vermogen van de zonnepanelen – in wattpiek – gedeeld door het volgens de WLTP gemeten verbruik in wattuur per kilometer moet bovendien ten minste 7 zijn.

Elektrische bestelauto’s (G 3101) blijven wel op de Milieulijst 2022. Zij stijgen waar mogelijk zelfs in voordeel. Voor elektrische bestelauto’s is ook subsidie beschikbaar vanuit de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Om een te grote stapeling van steun vanuit de overheid te voorkomen, komen alleen de kosten boven een aanschafwaarde van 11.000 euro in aanmerking.

Elektrische voertuigen voor het vervoeren van containers en trailers op een bedrijfsterrein (D 3130) zijn ook nieuw op de Milieulijst 2022.

Elektrische snor-, brom- en motorfietsen staan ook niet op de Milieulijst. Speed pedelecs (B 3118) – een elektrische fiets die een snelheid van 45 kilometer per uur kan bereiken – wel. Voor elektrische bakfietsen (F 3119) zijn verder de mogelijkheden verruimd. Tot slot leiden de strengere eisen ertoe dat alleen ‘slimme’ oplaadpunten (G 3720) nog worden gestimuleerd.

‹ Naar overzicht