©Martijn Beekdam

Staatssecretaris Heijnen: ‘Vol inzetten op ontwikkeling van tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s’

Nieuws|Laatste update:

Het kabinet gaat vol inzetten op de ontwikkeling van de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s. Dat meldt staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat in haar Voortgangsbrief Duurzame Mobiliteit aan de Tweede Kamer.

Ambitie
‘We werken toe naar een mobiliteitssector zonder uitstoot in 2050’, benadrukt Heijnen nog maar eens de ambitie van het kabinet. ’10 procent van alle CO2-uitstoot in Nederland komt van de auto. Om de (aangescherpte) klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren als ook de stikstofuitstoot in Nederland te reduceren, is het streven dat vanaf 2030 alleen nog personenauto’s zonder uitstoot worden verkocht. In Nederland rijden nu circa 244.000 emissievrije auto’s rond (van de in totaal 8,7 miljoen auto’s). Inmiddels is 1 op de 5 nieuwe auto’s volledig elektrisch. Dit met de kanttekening dat afgelopen jaar (2021) wel minder elektrische auto’s zijn verkocht dan het jaar ervoor. Steeds meer particulieren kiezen voor een elektrische personenauto vanwege lagere gebruikskosten en klimaatwinst.’

Ontwikkeling tweedehandsmarkt
Om op termijn voor iedereen in Nederland handelingsperspectief te bieden, stelt de staatssecretaris vooral in te zetten op de ontwikkeling van de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s. ‘Daar vinden immers de meeste transacties plaats: in 2021 circa 2 miljoen tweedehands auto’s ten opzichte van circa 323.000 nieuwe auto’s. Om dit extra te stimuleren is het subsidiebudget voor nieuwe en gebruikte elektrische auto’s de komende jaren verhoogd met in totaal 90 miljoen euro. Daarnaast is de stimulering van zakelijke auto’s zodanig vormgegeven dat alleen kleinere en compacte middenklasse auto’s worden gestimuleerd. Dat zijn auto’s die voor veel Nederlanders interessant zijn en op termijn beschikbaar komen voor de Nederlandse tweedehandsmarkt.’

Personenauto’s
Om te bereiken dat in 2030 de verkoop van nieuwe personenauto’s 100 procent uitstootvrij is, gaat de staatssecretaris 3 zaken regelen:

  1. Beleid ontwikkelen voor de periode na 2025. Heijnen hierover: ‘Daarvoor wil ik de in het Klimaatakkoord afgesproken evaluaties van stimulering van elektrisch vervoer in 2022 en 2024 gebruiken, als ook de berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van het beleid rondom elektrisch vervoer.’
  2. Inzetten op voldoende laadinfrastructuur. ‘Hiervoor ga ik in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) bestuursovereenkomsten in 2023 sluiten met de 6 NAL-regio’s’, duidt de staatssecretaris. ‘Daarbij betrek ik - samen met mijn collega voor Klimaat en Energie en de decentrale overheden - het vraagstuk van de capaciteit van het stroomnet.’
  3. Het gesprek aan met verschillende doelgroepen en sectorpartijen om de transitie naar elektrisch vervoer te bespoedigen. 

Logistiek
Bij de verduurzaming van de logistieke sector stelt de staatssecretaris te kiezen voor een geleidelijk en zorgvuldig proces, waarbij ondernemers bij de vervangen van voertuigen zoveel mogelijk kunnen aansluiten bij hun natuurlijk investeringsmoment. ‘Het is van belang dat ondernemers een vrije keuze hebben in de techniek die het beste bij hun bedrijfsvoering past. Daarbij kan het gaan om een elektrisch voertuig met een batterij of een elektrisch voertuig met een waterstofbrandstofcel.’

De staatssecretaris hanteert ook hier 3 beleidslijnen:

  1. Verduurzaming van stadslogistiek. De voertuigen die gebruikt worden voor stadslogistiek rijden relatief minder kilometers, waardoor de meeste bedrijven prima uit de voeten kunnen met een kortere actieradius van een elektrisch voertuig. Heijnen: ‘Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol door de invoering van zero-emissiezones, waarbij ik er naartoe werk dat 30 tot 40 grotere steden vanaf 2025 een zero-emissiezone voor stadslogistiek invoeren. Inmiddels hebben 26 gemeenten aangekondigd dat ze zo’n zone in gaan stellen en ik verwacht dat de komende periode nog een aantal gemeenten zullen volgen. Dit is belangrijk voor het klimaat, maar zeker ook voor de verbetering van de luchtkwaliteit in de steden.’
  2. Ondersteuning ondernemers aankoop zero emissie voertuigen via de subsidieregeling voor bestelauto’s (SEBA, Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s) en de subsidieregeling voor vrachtauto’s (AanZET, Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks).
  3. Strengere emissie-eisen voor bestel- en vrachtauto’s. Niet alle bestel- en vrachtauto’s komen in de stad en zullen hierdoor in 2030 elektrisch zijn. Daarom neemt Heijnen ook andere stappen om de uitstoot van de logistieke sector buiten de stad te reduceren. ‘Zo zet ik in op strenge Europese emissie-eisen voor bestel- en vrachtauto’s. Ook de komst van de vrachtwagenheffing maakt het voor bedrijven interessant om te kiezen voor een zuinige vrachtauto. Bovendien is met de sector afgesproken dat de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing wordt ingezet voor verduurzaming en innovatie. En ga ik samen met de Topsector Logistiek bedrijven helpen om hun logistieke efficiëntie te verbeteren.’

Schoner bouwmaterieel
Ook de inzet van schoner bouwmaterieel is volgens de staatssecretaris een belangrijke pijler van het beleid gericht op reductie van CO2, fijn stof en stikstof uitstoot, waarbij  een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan andere opgaven van het kabinet zodat meer nieuwe woningen gebouwd kunnen worden, de energietransitie door kan gaan en ook de luchtkwaliteit wordt verbeterd.

‘Met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) ondersteun ik de bouwsector met het verduurzamen van werk-, vaar- en voertuigen die gebruikt worden in de bouw’, besluit Heijnen. ‘Om deze transitie tot een succes te maken zijn twee randvoorwaarden noodzakelijk. De laad- en waterstoftankinfrastructuur moet op orde zijn en decentrale overheden moeten voldoende capaciteit hebben.’

De brief van staatssecretaris Heijnen aan de Tweede Kamer is hier te downloaden.

‹ Naar overzicht