©Ahold

Veel interesse voor subsidie elektrische trucks, subsidiepot al leeg

Nieuws|Laatste update:

Maandag 9 mei opende de subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische vrachtauto’s. Er is op de eerste dag voor ruim 35 miljoen euro aangevraagd. Het beschikbare budget van 13,5 miljoen euro is daarmee direct overtekend. Dit betekent dat er meer geld aangevraagd is dan dat er in de subsidiepot zit.

Geloot
Wanneer een subsidieregeling is overtekend, is er meer geld aangevraagd dan dat er in de subsidiepot zit. Maar soms worden aanvragen afgewezen, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. Het komt ook voor dat  klanten na het indienen hun aanvraag intrekken. Zo kan er alsnog een deel van het subsidiegeld vrijkomen, ook al is de regeling overtekend. Tussen de volledig ingediende aanvragen wordt geloot. Deze loting vindt zo snel mogelijk plaats. Aanvragers die ingeloot zijn en subsidie krijgen, worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gebeld.

AanZET
De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) is bedoeld om de markt voor emissieloze trucks te stimuleren. Deze trucks stoten geen broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes uit.

Het aantal binnengekomen aanvragen is volgens de RVO hoger dan verwacht. 'Het lijkt er dan ook op dat de markt er klaar voor is. En dat Nederland de doelen voor schone vrachtwagens in het Klimaatakkoord kan halen. Met een gemiddeld subsidiebedrag van ongeveer 70.000 euro per vrachtwagen kunnen ongeveer 200 vrachtwagens gesubsidieerd worden. Dat levert bijna een verdubbeling op van het aantal schone vrachtwagens dat nu in Nederland rondrijdt.'

Momenteel rijden er in Nederland ruim 200 volledig elektrische vrachtwagens. Het totale aantal vrachtwagens in Nederland is ongeveer 160.000. Het streven is dat er in 2025 minimaal 1.000 uitstootvrije vrachtwagens rijden. In 2030 16.000. En in 2040 zouden alle nieuwe vrachtwagens schoon moeten zijn.

‹ Naar overzicht