©Les Elektrisch

Les Elektrisch helpt landelijk rijscholen te verduurzamen met elektrische auto’s

Nieuws|Laatste update:

Wat ruim 1 jaar geleden in Gelderland ontstond, krijgt een landelijk vervolg: het informeren en stimuleren over het geven én nemen van rijlessen in elektrische auto’s. De hobbels op de weg voor met name rijscholen – en beschreven in het white paper van het project – wil Les Elektrisch nu op landelijke schaal helpen oplossen.

Vooroordelen
Net als voor veel andere Nederlanders is het volgens Les Elektrisch voor rijscholen nog een woud van onterechte vooroordelen en aannames met betrekking tot elektrisch rijden. Toch zijn al meer dan 100 rijscholen in Nederland overgestapt en nu is het tijd voor de volgende lichting rijscholen om die stap ook te nemen.

Les Elektrisch gaat daarom een pilot, inclusief onderzoek, opzetten om te kijken op welke wijze beter omgegaan kan worden met het automaatrijbewijs, de zogenaamde code 78. 

TCO Calculator 
Daarnaast zet het project voor rijschoolhouders – realistisch en open – alles op een rij, geeft de mogelijkheid tot gratis uitproberen van volledig uitgeruste elektrische lesauto’s via cofinanciering door importeurs en dealerships en breidt de Les Elektrisch TCO Calculator uit. Daarmee kunnen rijscholen alle kosten van diverse elektrische lesauto’s vergelijken met de huidige brandstof lesauto. Rijschoolhouders die overstappen op elektrisch lessen, worden ondersteund in hun communicatie daarover.

Automaatrijden wordt standaard
Het kabinetsstreven is dat alle nieuwe personenauto’s die vanaf 2030 verkocht worden emissieloos zijn. Daarmee wordt automaat-rijden de standaard. ‘Met het project Les Elektrisch willen we de drempels slechten die in de branche leven rond elektrisch rijden. Denk aan de vermeende hoge kosten, het automaatrijbewijs, onbekendheid met laadinfrastructuur en gepercipieerde problemen met de range. Om de verduurzaming vanaf de bron te versnellen, is overstappen op elektrische lesauto’s belangrijk. Zowel om de directe uitstoot via rijlessen te verminderen, als voor aspirant-bestuurders via het opdoen van ervaring met het rijden in een elektrische auto’, aldus projectleider Flip Oude Weernink.

De maatschappij stevent af op een wagenpark met emissieloze auto’s. Naast duurzaam gedrag aanleren door meer te fietsen en het openbaar vervoer te pakken, past dit ook bij het geven van rijles. Les Elektrisch gaat in de praktijk onderzoek doen naar de impact hiervan op zowel rijscholen, aspirant-bestuurders als de bestaande regelgeving. Het krijgt daarbij steun vanuit de autosector en van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

White paper 
De provincie Gelderland en het Gelders Energieakkoord hebben ruim een jaar geleden het project Les Elektrisch in het leven geroepen. Het project wist zich gesteund door BOVAG, Vereniging Rijschool Belang (VRB) en Vereniging Elektrische Rijders (VER). Voor het landelijke project is deze steun reeds verder uitgebreid vanuit de sector.

Vraagstukken en oplossingsrichtingen uit Les Elektrisch Gelderland zijn in het white paper beschreven. Die opgedane kennis wordt nu in het landelijke vervolgdoorontwikkeld om versnelling te kunnen organiseren. Het white paper is hier te downloaden. In Arnhem, waar het project geïnitieerd is, overhandigde projectleider Flip Oude Weernink het door hem met coauteur René Bastiaans geschreven white paper Les Elektrisch aan Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.

‹ Naar overzicht