©MRA-Elektrisch

Laadpalen helpen overbelasting elektriciteitsnet voorkomen

Nieuws|Laatste update:

MRA-Elektrisch, TotalEnergies Marketing Nederland en netbeheerder Liander gaan in Haarlem 120 publieke laadpunten op een nieuwe, innovatieve manier gebruiken. Hiervoor hebben de 3 organisaties een overeenkomst getekend. Samen onderzoeken zij hoe laadpunten kunnen bijdragen aan het voorkomen van overbelasting van het elektriciteitsnet.

10 megawatt
De potentie is groot. Voor de 9.500 laadpalen die TotalEnergies nu al exploiteert, gaat het om een vermogen van 10 megawatt. Dat staat gelijk aan het benodigde vermogen voor bijna 10.000 huishoudens.

Van de 120 laadpunten die MRA-Elektrisch beschikbaar stelt, kan laadpaalbeheerder TotalEnergies het laadvermogen op verzoek van netbeheerder Liander variëren. Is de vraag naar stroom op het elektriciteitsnet groot, dan kan het vermogen van de laadpunten tegelijk worden verlaagd. De auto’s laden dan iets minder snel. Zo helpen de auto’s piekbelasting op het elektriciteitsnet voorkomen. Het is voor het eerst dat een groep laadpunten op deze manier wordt gebruikt.

Real-timekoppeling
Belangrijke innovatie is de real-timekoppeling tussen de publieke laadpunten en het GOPACS-platform waarop netbeheerders de vraag naar (flexibel) vermogen bundelen. 'Dankzij deze koppeling zijn we een substantiële schakel bij het voorkomen van overbelasting van het net', zegt Marja Versleijen, directeur Mobility & New Energies van TotalEnergies in Nederland. Is de pilot in Haarlem succesvol, dan biedt dat vooruitzicht op grootschalige toepassing van deze techniek. Versleijen: 'We exploiteren op het moment al meer dan 9.500 laadpunten. Dan hebben we het over een potentieel van ongeveer 10 megawatt, wat al snel gelijk is aan het benodigde vermogen voor bijna 10.000 huishoudens.'

Urgentie
De noodzaak tot het verlagen van CO2-uitstoot zet overheden, bedrijfsleven en particulieren ertoe aan om over te stappen op uitstootvrije mobiliteit. Mede hierdoor groeit het aantal elektrische voertuigen snel. Voor netbeheerders is het belangrijk om te onderzoeken welke rol innovatieve  laadtechnieken voor elektrische auto’s kunnen spelen in het terugdringen van netcongestie, want dat kan grote investeringen voor het opvangen van incidentele pieken op het net voorkomen. De urgentie is groot en het betrekken van groepen laadpalen is volgens Aukje Sjoerdsma van Liander nieuw en kansrijk. Ook Edward Stigter, gedeputeerde voor Klimaat en energie van de provincie Noord-Holland, heeft hoge verwachtingen. 'Dit biedt een veelbelovend en welkom perspectief. Hoe mooi is het niet, dat e-rijders kunnen gaan bijdragen aan een stabiele elektriciteitsvoorziening voor ons allemaal?'

Betrouwbare laadsessie
Om het elektrisch rijden te laten groeien is het wel van belang dat e-rijders kunnen blijven rekenen op een betrouwbare en robuuste laadsessie. Door een groep laadpalen op het GOPACS-platform als één bron aan te bieden, kunnen met kleine verlagingen van de laadsnelheid (red. gemiddeld 0,8 kilowatt, meestal niet langer dan een kwartier) tóch significante effecten worden bereikt. Bovendien kun je via een app altijd aangeven dat je op vol vermogen wil laden. De e-rijder kan met volle accu rijden én bijdragen aan een stabiel elektriciteitsnet. Dat maakt dit project een aantrekkelijke innovatie om samen met netbeheerder Liander en TotalEnergies te onderzoeken.

De pilot is geslaagd als de betrokken partijen leren wat er nodig is om deze methode op grotere schaal uit te gaan voeren bij behoud van betrouwbare laadsessies. Dan blijft de levering van energie stabiel en betaalbaar en kan de groei van elektrisch rijden doorzetten.

‹ Naar overzicht