©J P | Dreamstime.com

Nederland organiseert handelsmissie naar Verenigd Koninkrijk rond duurzame mobiliteit

Nieuws|Laatste update:

Nederland organiseert een handelsmissie rond kunstmatige intelligentie en duurzame mobiliteit naar het Verenigd Koninkrijk; een van de belangrijkste handelspartners van Nederland. De handelsmissie biedt ondernemers de mogelijkheid om hun netwerk te verbreden en te verdiepen met nieuwe (zaken)partners en marktkansen te ontdekken. De handelsmissie vindt plaats op 18 en 19 oktober 2022.

Deelname
De missie staat onder leiding van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen.

Deze tweedaagse handelsmissie staat open voor Nederlands mkb'ers, start-ups, scale-ups en kennisinstellingen. Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die zich focussen op Kunstmatige Intelligentie (AI) en Duurzame Mobiliteit.

Uiterste aanmelddatum: 1 september 2022

Duurzame mobiliteit in het Verenigd Koninkrijk

Met 9 miljoen inwoners zijn stedelijke vervoersuitdagingen in een stad als Londen erg groot. Er worden elke dag 27 miljoen reizen gemaakt en dat aantal groeit waarschijnlijk tot 33 miljoen in 2041. Tegelijkertijd breidt deze wereldstad met grote ambities de (ultra) lage emissiezones, fietspaden, het duurzaam openbaar vervoer en personenvervoer snel uit. Vooral in grote steden zoals Londen, wordt voor reizigers een duurzame en slimme manier van vervoer steeds belangrijker en wordt steeds meer gebruikgemaakt van nieuwe oplossingen, zoals deelmobiliteit. 

Ook andere Britse steden en organisaties op het terrein van mobiliteit staan voor grote uitdagingen om de doelstelling te halen om per 2050 CO2-neutraal te zijn. De bedrijvigheid en innovatiekracht is dan ook groot. Zo is de indeling van stedelijk vervoer in het Verenigd Koninkrijk in een stroomversnelling gekomen. Dit komt ook door COVID-19, waarin groene herstelplannen in hoog tempo bekend werden gemaakt.

Daarnaast is er meer aandacht voor het terugdringen van CO2-uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Zo kondigde de Britse overheid een nationale strategie aan om alle vormen van transport koolstofvrij te maken. Als onderdeel daarvan zijn beleidsinitiatieven en investeringen aangekondigd voor het versnellen van duurzame en innovatieve vervoersvormen, laadinfrastructuur en nieuwe businessmodellen.

Deze handelsmissie over slimme en duurzame mobiliteit biedt de mogelijkheid voor inspiratie, dialoog, zicht op marktkansen en contacten met mogelijke zakenpartners in Londen.

Er liggen kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven op de volgende gebieden:

  • Elektrisch vervoer en laadinfrastructuur
  • Micromobiliteit en deelmobiliteit 
  • Actieve mobiliteit 
  • First & last mile-oplossingen voor stadslogistiek
  • Digitale toepassingen (zoals MaaS en verkeersmanagement)
‹ Naar overzicht