©Buurserstraat386 | Dreamstime.com

Nederland verwelkomt 100.000e publieke laadpunt

Nieuws|Laatste update:

Nederland heeft deze zomer de 100.000e publieke laadpunt verwelkomd. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

Onderstaande tabel geeft het totaal aantal laadpunten voor elektrische voertuigen in Nederland weer. Reguliere laadpunten hebben een capaciteit van ≤22 kilowatt, terwijl snellaadpunten een capaciteit van >22 kilowatt kennen.

Aantal laadpunten aan het einde van

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Juli 2022

Regulier (publiek + semi-publiek)

26.088

32.875

35.861

49.520

63.577

82.876

101.487

Regulier publiek (24/7 publiek toegankelijk)

11.768

15.288

20.228

27.773

39.968

51.423

62.370

Regulier semi-publiek (beperkt publiek toegankelijk)

14..320

17.587

15.633

21.747

23.618

31.453

39.117

Snellaadstations

612

755

1.116

1.262

2.027

2.577

3.336

Totaal regulier (publiek + semi-publiek + snellaad)

26.700

33.630

36.977

50.772

65.604

85.453

104.823

Alle statistieken over het aantal elektrische voertuigen in Nederland zijn hier te raadplegen.

‹ Naar overzicht