Grotere rol voor gemeenten bij netaansluiting op bouwplaats voor elektrische werk- en voertuigen

Nieuws|Laatste update:

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) laat momenteel een nieuw proces ontwerpen dat bouwplaatsen direct aansluit op het elektriciteitsnet. Gemeenten en opdrachtgevers krijgen hierin een grotere rol.

Hulpmiddel voor gemeenten
Om de bouwsector toekomstbestendig te maken, wordt er flink ingezet op het uitstootvrij maken van bouwmaterieel: van elektrische werk- en voertuigen tot laadpalen. Het is belangrijk dat bij de start van de bouwwerkzaamheden een netaansluiting aanwezig is. Zo kan er meteen met elektrisch bouwmaterieel worden gewerkt. Het bestaande proces is hiervoor niet voldoende en alternatieve energiebronnen als aggregaten zijn niet uitstootvrij.

Voordat bouwwerkzaamheden worden ingepland, moeten gemeenten onderzoeken hoeveel vermogen nodig is om uitstootvrij te bouwen. Als een netaansluiting niet voldoet, neemt de gemeente contact op met een netbeheerder om te kijken of meer vermogen mogelijk is.

Werkgroep
Om gemeenten hierbij te helpen, ontwikkelt de NAL een hulpmiddel. Met dit hulpmiddel checken gemeenten gemakkelijk hoeveel vermogen nodig is voor verschillende werkzaamheden. De werkgroep ‘laden op de bouwplaats’ levert het hulpmiddel naar verwachting halverwege november 2022 op.

Binnen de NAL werken markt, overheid en netbeheer samen. Zij helpen gemeenten en regio’s om een laadnetwerk en energiesysteem te maken dat klaar is voor de toekomst. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een samenwerkingspartner binnen de NAL. De interactieve procesplaat laat alle stappen van het nieuwe proces zien. Binnenkort wordt dit proces getest in de praktijk.

‹ Naar overzicht