©Tealsuns | Dreamstime.com

Enquête EV Jaarboek: ‘Jargon rond elektrische auto’s is een doolhof’

Nieuws|Laatste update:

Elektrische rijders zien het vermogen van elektrische auto’s liever aangeduid met ‘ouderwetse’ pk’s dan met kilowatts (kW). Dit omdat de oplaadsnelheid van elektrische auto’s óók wordt uitgedrukt in kilowatt, en dat schept verwarring. De verwarring is toch al groot, omdat fabrikanten verschillende waarden hanteren voor het aantal minuten aan een snellader én bruto- en netto-accucapaciteit door elkaar gebruiken. Het zijn de belangrijkste resultaten van een enquête uitgevoerd door het EV Jaarboek.

Communicatie standaardiseren
Met de opkomst van elektrische auto’s is een nieuw jargon ontstaan. Waar ‘vroeger’ werd gesproken over pk’s en liters brandstof, heeft men het nu over kilowatt, kilowattuur en bruto/netto-accucapaciteit. In hun communicatie met klanten gebruiken autofabrikanten die begrippen op verschillende manieren. 

Het vermogen van een elektromotor kan uitgedrukt worden in kilowatt en in pk. De oplaadsnelheid van een elektrische auto wordt echter áltijd uitgedrukt in kilowatt. Om een eind te maken aan de hiermee gepaard gaande begripsverwarring, verdient het volgens het EV Jaarboek aanbeveling om de communicatie meer te standaardiseren. 84 procent van de ondervraagden geeft namelijk aan dat ze het vermogen van een elektromotor in pk’s wil zien. Gebruikers kunnen elektrische auto’s van verschillende fabrikanten dan veel gemakkelijker vergelijken.

Motorvermogen
De RAI Vereniging geeft volgens het EV Jaarboek aan dat het motorvermogen volgens Europese regelgeving wettelijk in kilowatt uitgedrukt moet worden en dat daarnaast ook de ‘pk’ gebruikt mág worden. Dat verklaart waarom er verschillen zichtbaar zijn.

Verder is er volgens de onderzoekers nog het percentage dat fabrikanten hanteren bij de opgegeven laadsnelheid. Die snelheid is bij een thuislader of een openbare laadpaal altijd gelijk. Maar bij snelladers neemt de oplaadsnelheid af naarmate de accu voller raakt, om de batterij te beschermen. Het door de fabrikant opgegeven snellaadvermogen is altijd een piek. Automerken communiceren daarom additioneel een tijd van zeg 20 minuten om vanaf een State of Charge (SoC) van 0, 10 of 20 procent te laden tot aan 70, 80 of 100 procent.

Doordat fabrikanten en importeurs verschillende accu-percentages gebruiken voor de oplaadtijd in minuten, is het voor potentiële elektrische rijders lastig om deze te vergelijken. 38 procent van de geënquêteerden geeft daarom de voorkeur aan één percentage van bijvoorbeeld 10 tot 80. Verder vindt 46 procent het nog steeds fijn als óók de maximale laadsnelheid gecommuniceerd wordt.

Bruto en netto
Hoe snel een accu vol is, hangt af van de capaciteit. Elke accu kent daarvoor een bruto- en een netto-aanduiding. Het verschil daartussen betreft een klein percentage dat niet meegeteld kan worden voor de actieradius van de auto. Dit ‘bodempje’ blijft altijd aanwezig  omdat een volledig lege accu de levensduur aanzienlijk zou beperken of dat de accu helemaal niet meer opgeladen kan worden. Wat wél kan worden opgeladen, heet de netto-accucapaciteit, en díe bepaalt de actieradius. Autofabrikanten communiceren de bruto- en netto-accucapaciteit door elkaar, wat ook mag. Toch zou 80 procent van de geënquêteerden graag zien dat autofabrikanten alleen díe nettocapaciteit communiceren. De netto-accucapaciteit bepaalt de actieradius en alleen dát gedeelte kan worden opgeladen.

10.498 rijders
Het onderzoek van het EV Jaarboek is uitgevoerd onder 10.498 (huidige en toekomstige) elektrische rijders. Hieruit blijkt dat 84 procent het vermogen van elektrische auto’s liever ziet aangeduid met pk’s dan in kilowatt. 38 procent ziet graag één gehanteerd oplaadpercentage, en 46 procent vindt het fijn als de maximale oplaadsnelheid óók nog aangeduid wordt. Tevens wil 80 procent van de ondervraagden dat een fabrikant enkel de netto, dus bruikbare, accucapaciteit vermeldt.

‹ Naar overzicht