©Rudolf Dieben

Gemeente Tilburg gaat alle vuilniswagens vervangen voor elektrische trucks

Nieuws|Laatste update:

Het Brabants Afval Team (BAT) van de gemeente Tilburg gaat de komende jaren stapsgewijs alle vuilniswagens vervangen door elektrische trucks. De gmeeente heeft de eerste drie elektrische voertuigen – allen Scania’s – in gebruik genomen. Het BAT zet hiermee een eerste stap in de verduurzaming van haar wagenpark, anticiperend op de invoering van de zero emissie zone in en rond het centrum van Tilburg, die op 1 januari 2025 ingaat.

Green Collective
De ingebruikname gebeurt in het kader van het Green Collective, samen met andere partners zoals Renewi en Pre-Zero. Dit is een initiatief van afvalinzamelaars om samen, met gezamenlijke wagens en via gecombineerde inzamelroutes, afval in te zamelen. Ook neemt de gemeente nu al een voorschot op de verplichting van de overheid om vanaf 2030 geen milieuvervuilende voertuigen meer aan te schaffen. Bob Brocks, inkoper en wagenparkbeheerder bij het BAT, legt uit: ‘Wij hebben de ambitie om bij de start van de milieuzone in 2025 20 elektrische vrachtwagens te hebben rijden. Wij hebben een beleidsmatige keuze gemaakt dat wij als gemeente vooraan moeten staan om met elektrische voertuigen door de stad te rijden. We willen zo het goede voorbeeld geven. We weten ons ook gesteund door de politiek, de Tilburgse coalitie staat hier pal achter.’

60 inzamelvoertuigen
De ingebruikname is ook het startschot voor de geplande en gefaseerde vervanging van het volledige wagenpark van in totaal 60 inzamelvoertuigen door elektrisch aangedreven exemplaren. In het begin zullen deze alleen in en rond het centrum rijden voor de inzameling van bedrijfs- en huishoudelijk afval, later ook in de omliggende wijken.

Tilburg heeft nu 2 achterladers, type 25L B6x2*4NB in gebruik genomen die zijn voorzien van de CL20N-lage-instapcabine met Geesink Norba opbouw voor de huis-aan-huis ophaling en de inzameling van bedrijfsafval. Een derde Scania, de 25P B4x2NA bakwagen met een gesloten bak en de CP17N dagcabine, wordt ingezet voor de inzameling van textiel en grof huisvuil. De beide nieuwe achterladers zijn uitgerust met respectievelijk 5 batterijpakketten met een geïnstalleerde capaciteit van 165 kilowattuur en een elektromotor met een vermogen van 230 kilowatt. De bakwagen, die over een capaciteit van 300 kilowattuur beschikt, telt dan weer 9 batterijpakketten. De range en de asconfiguratie waren voor het BAT belangrijke factoren in de aanbesteding. De keuze voor de batterijpakketten werd genomen in functie van de voertuiglengte, die voor de binnenstad niet te groot mag zijn.

Tijdelijke laadvoorziening
Voor de nieuwe Scania’s heeft het BAT een tijdelijke laadvoorziening aangelegd, een snellader en een depotlader ernaast. Brocks: ‘Wij zijn momenteel bezig met de uitrol van een complete laadinfrastructuur op ons terrein. Die moet begin 2024 klaar zijn in aanloop naar de 20 elektrische voertuigen die in 2025 komen. Dat is een hele uitdaging maar daar hebben we onze pijlen op gericht. Het is echt omdenken en we willen ook de chauffeurs meenemen in het hele proces.’

De wagenparkbeheerder van het BAT beaamt dat naast een grondige instructie over de auto de chauffeurs gedurende een periode van 2 jaar lang intensief begeleid worden. Brocks: ‘De training en opvolging vanuit Scania is zeer belangrijk. De hulp die we krijgen is goed en ook de werkplaats zit er bovenop.’

‹ Naar overzicht