©Mercedes Benz

VNA: doorbraak in elektrische lease bestelwagens, private lease rukt op

Nieuws|Laatste update:

Een gebrekkige aanvoer van nieuwe auto’s stelde de leasebranche in 2022 voor uitdagingen. De sterke economische groei en krappe arbeidsmarkt zorgden namelijk voor extra vraag naar leaseauto’s. Om toch aan die groei te kunnen voldoen, wordt meer gebruik gemaakt van (jong) gebruikte voertuigen. Daarnaast werkt de leasebranche volop mee aan de verduurzaming van het Nederlandse personenautopark. Het zijn enkele van de belangrijke trends die de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) in 2022 heeft gesignaleerd.

156.000 stuks
De registraties van nieuwe lease personenauto’s daalden in 2022 volgens cijfers van RDC met 3,3 procent, met 5.400 stuks, tot iets meer dan 156.000 stuks. Dit werd echter gecompenseerd door inkoop van jonge gebruikte auto’s en herinzet van leaseauto’s. De totale omvang van het leasepark blijft daarnaast op peil door auto’s langer in te zette. Ook in bestelwagens is deze trend zichtbaar. De registraties van nieuwe lease bestelwagens daalden licht, maar er was flinke groei in inzet en herinzet van jonge gebruikte bestelwagens.

Doorbraak bestelwagens
Terwijl het totaal aantal leaseregistraties van nieuwe bestelwagens licht daalde, is wel duidelijk sprake van een toename in elektrische bestelwagens. Het aandeel volledig elektrisch stijgt van een kleine 4 procent naar bijna 9 procent.

Private lease
Het aandeel volledig elektrisch in de nieuwe leaseregistraties stijgt bij personenauto’s van 22,3 procent naar 25,4 procent. Die groei is volledig te danken aan private lease.

In dit segment nam het aandeel toe van een kleine 11 procent in 2021 naar 26 procent in 2022. Private lease maakt het particulieren makkelijker om elektrisch te rijden. De relatief hoge investering (aanschafprijs) wordt gedaan door de leasemaatschappij, terwijl de consument profiteert van de lagere kosten voor het gebruik.

Hogere bijtelling
Tegelijkertijd signaleert de VNA dat de hogere bijtelling rem zet op elektrisch rijden in de zakelijke lease personenautomarkt. Dit segment was een voorloper als het ging om elektrificatie. Nadat het bev-aandeel in 2021 al stagneerde op 27 procent, was in 2022 sprake van een krimp naar 25 procent. De snelle afbouw van de korting op de bijtelling, in combinatie met hogere prijzen voor nieuwe elektrische auto’s, leidt volgens de VNA tot een zorgelijke ontwikkeling als het gaat om het bev-aandeel in de zakelijke markt. 

Renate Hemerik, voorzitter VNA: ‘Het afbouwen van het fiscale voordeel - en daarmee evident hogere kosten - voor elektrische auto’s zorgt voor twijfel onder zakelijke leaserijders. Door het veranderende en onzekere overheidsbeleid wordt minder vaak gekozen voor een volledig elektrische auto. Wij roepen op om de transitie naar elektrisch rijden haalbaar en betaalbaar te houden. De omslag naar elektrisch is nog geen gelopen race.”

Hybride blijft populair
Hybride auto’s zijn populair, voor wie niet de stap naar volledig elektrisch wil of kan zetten. Het aandeel hybride in nieuw geregistreerde leaseauto’s neemt toe van 19,5 naar 22 procent. Het aandeel plug-in hybrides groeit daarnaast van 7 naar 7,9 procent. Het aandeel van uitsluitend op benzine rijdende auto’s daalt van 49,5 naar 43,6 procent. Het aandeel diesel is gereduceerd tot minder dan 1 procent van de nieuwe leaseauto’s.

‹ Naar overzicht