©Liander

Netbeheerders gaan laadpaal 3 keer zo snel aansluiten

Nieuws|Laatste update:

Alle netbeheerders in Nederland gaan met dezelfde aansluitmodules werken waardoor laadpalen 3 keer zo snel aangesloten kunnen worden. Enexis, Stedin en Liander hebben samen met een leverancier de Connectens de compacte aansluitmodule (CAM) ontwikkeld.

ElaadNL
De eerste laadpaal voor elektrische auto’s met de CAM is geplaatst op het terrein van kennis- en innovatiecentrum ElaadNL in Arnhem. De nieuwe aansluitmodules zijn compacter en zorgen ervoor dat objecten veiliger en sneller aangesloten kunnen worden. 

De netbeheerders staan voor de grote uitdaging om de elektriciteitsnetten in Nederland uit te bereiden, om zo te kunnen voldoen aan die vraag. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan technici. Daarom zoeken de netbeheerders gezamenlijk naar innovatieve oplossingen om het werk beter, slimmer en sneller te doen. Het ontwikkelen van de CAM is hier een voorbeeld van.

Nieuwe techniek
De CAM werkt sneller door een nieuwe aansluittechniek. Veel technische onderdelen worden al in de fabriek voorgemonteerd, waardoor dit niet meer in het veld hoeft te gebeuren. De uiteindelijke montage is dankzij een handige aansluitstekker heel eenvoudig. Ook de stekker is voorgemonteerd, waardoor het object snel aan te sluiten is op het elektriciteitsnet. De keuze voor de CAM als een landelijke standaard is een grote stap in uniformiteit, geeft duidelijkheid voor producenten en maakt het aansluiten van bijvoorbeeld een laadpaal makkelijker. 

Er zijn 1,7 miljoen laadpunten voor elektrische auto’s nodig in 2030 om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor mobiliteit te behalen. Een groot gedeelte van deze laadpunten komt in de openbare ruimte en moet dus door netbeheerders aangesloten worden op het stroomnet. Onoph Caron, directeur van ElaadNL, is blij met de nieuwe compacte aansluitmodule. Caron: 'In de zoektocht naar een eenvoudigere, compactere aansluiting voor laadpalen waarmee we jaren geleden begonnen zijn, is dit een prachtig resultaat. ElaadNL was dan ook samen met de netbeheerders actief betrokken bij het project. Voor de sector is het geweldig dat alle nieuwe publieke laadpunten versneld en uniform kunnen worden aangesloten met de CAM. Dit vereenvoudigt het werk, waarmee de uitrol van laadinfrastructuur wordt versneld, wat direct bijdraagt aan de verduurzaming van mobiliteit in Nederland.'

In fases
De CAM wordt in fases uitgerold. De huidige typen modules worden eerst opgemaakt. Op hun beurt zorgen leveranciers ervoor dat hun product aan de normen en eisen voldoet voor aansluiting op de CAM. De verwachting is dat aan het eind van het tweede kwartaal van 2023 de huidige modules niet meer gebruikt worden en de CAM de standaard is.

‹ Naar overzicht