©E-Trucks Europe

AanZET: subsidie voor 400 batterij- en waterstofelektrische vrachtwagens, mogelijk extra budget

Nieuws|Laatste update:

Met geld van de Aanschafsubsidie zero-emissie trucks (AanZET) gaan er in Nederland de komende periode circa 400 nieuwe emissievrije vrachtwagens de weg op. Het gaat om batterijelektrische en waterstofelektrische voertuigen. De subsidieregeling die begin april openging, was in 1 dag tijd overtekend. Er werd voor ruim 120 miljoen euro subsidie aangevraagd, terwijl er slechts 30 miljoen euro subsidie budget is.

Mogelijk extra geld beschikbaar
Verantwoordelijk staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat: 'Het is mooi dat er zoveel bereidheid is in de sector om over te stappen naar een emissievrije vrachtwagen. Nederlandse ondernemers zijn hard op weg als het gaat om verduurzaming van het wagenpark, en daar ben ik oprecht trots op. Tegelijk zie ik dat de wil om met subsidie over te stappen groter is dan het budget dat ik heb. Daarom ga ik kijken of ik hier extra geld beschikbaar voor kan stellen. Want elke schone kilometer die we nu maken is wat mij betreft pure winst.'

Een emissievrije vrachtwagen is  duurder in aanschaf dan een vrachtwagen op diesel. Vandaar dat ondernemers tot maximaal 60 procent van de meerprijs aan subsidie en belastingvoordeel kunnen krijgen. Om het midden- en kleinbedrijf (mkb) een extra steuntje in de rug te geven, krijgen kleine ondernemers een hoger subsidiepercentage dan grote ondernemingen. 

Zero-emissiezones
Vanaf 1 januari 2025 mogen steden zero-emissiezones invoeren. Dat zijn gebieden in en rond stadscentra waar vanaf 2025 alle nieuwe vrachtwagens en bestelbussen emissieloos rijden. 28 steden hebben inmiddels aangegeven een zero-emissiezone in te gaan voeren. Voor bestaande bestelbussen en vrachtwagens gelden landelijke overgangstermijnen, van maximaal 5 jaar.

Daarnaast gelden een aantal uitzonderingen voor bijzondere voertuigen waar nog geen zero-emissie alternatief voor bestaat. Ook stelt het kabinet subsidies beschikbaar. Niet alleen voor de aanschaf van vrachtwagens, maar ook voor bestelbussen via de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). Naar verwachting worden begin 2024 bovendien subsidieregelingen voor publieke en private logistieke laadinfrastructuur opengesteld.

‹ Naar overzicht